U Beču ponovo izlaze Novine serbske

Foto: Unsplash/ Alisa Anton
65

Godine 1813. u Beču je izašao prvi srpski list „Novine serbske iz carstvujuščeg grada Vijene“ . Osnovali su ga studenti medicine Dimitrije Davidović i Dimitrije Frušić. Od 1816. godine štampane su pod skraćeni nazivom “Novine serbske”. Tako je rođeno srpsko novinarstvo u rasejanju, a i u matici.

Kako nezvanično saznajemo godine 2021. u austrijskom glavnom gradu počeće da izlazi novi srpski list pod nazivon “Novine” sa srpskim grbom. Osnivač i izdavač biće jedna ugledna bečka novinska kuća.
Istorija kazuje da je i prvi srpski list “Novine serbske” izdavan pod patronatom grada Beča i austrijskih vlasti.

Srpske novine 1843. godine

U početku su štampane svaki dan sem nedelje i praznika. Od 1817. do 1822. godine “Novine serbske” izlaze dva puta nedeljno. Postale su nosilac književnog života Srba svojim rubrikama „Smesnice knjižestvene“ „Knjižestvo srbsko“ i „Priključenija vnutranja“.

Kad glavni urednik Dimitrije Davidović odlazi u Kragujevac, list prepušta studentu prava Petru Matiću. Austrijske vlasti zato oduzimaju pravo na izdavanje lista nalogom koji je izdat 16. marta 1822. godine. Potom su novine izlazile u (1834.) Kragujevcu i Beogradu (1835-1843). Prestale su da izlaze pod ovim imenom (1844). I potom ponovo izlaze kao “Srpske novine” u Beogradu, Nišu i Krfu do 1919. godine.

Evo, skoro sto godina kasnije austrijski Srbi će imati svoje „Novine“ sa srpskim grbom, koje će izlaziti u elektronskom formatu i biće besplatne za svoje čitaoce. Austrijski izdavač je procenio da sadašnja medijska mreža izdanja na srpskom jeziku ne zadovoljava zahteve oko 300.000 Srba u Austriji, oko 10.000 poslovnih preduzeća i biznismena, i zainteresovanost austrijskih građana i političara za srpsku zajednicu.

Predviđeno je da „Novine“ sa srpskim grbom imaju desetak stranica informacija na srpskom i dve do četiri stranice informacija na nemačkom jeziku. Sve troškove izdavanja ovoj elektronskog lista, koji će u određenim prilikama imati i štampano izdanje, snosiće austrijsi izdavač. Srpska redakcija, koja će voditi ovog novo glasilo, ostvarivaće prihod preko svog marketinga i kroz poslovnu saradnju sa austrijskim i srpskim preduzetnicima, saznali smo u Beču.

U ovom trenutku u Austriji postoji desetak srpskih medija, ako se u njih uračunaju novine, televizije, crkvena izdanja i elektronske medijske stanice. To je jako skromno, ako se zna da srpske televizije sa nacionalnim frekvencijama i međunarodnim dometom, na primer, nemaju svoje stalne dopisnike iz Beča i iz Austrije.

„Naš srpski glas, naša vest iz srpske kolonije u Austriji slabo se čuje u Beogradu i Novom Sadu, a i čitavoj Srbiji. Više beogradski mediji govore i pišu o Srbima u Beču, nego li mi austrijski Srbi o nama samima. Nedavno na Konferenciji mediji i dijaspore UNS-a izrečeno je mišljenje da infmoramtivna saradnja Srba u Beču i Srba u Beogradu treba da bude direktna i konstantna. Zatraženo je da RTS ima svoje stalno dopisništvo u gradu za koji se govori da je prestonica srpske dijaspore“, saznali smo od bečkih sagovornika.

Načelna saglasnost asutrijskog izdavača i srpske redakcije „Novina“ sa srpskim grbom je postignuta. Sada treba to staviti na papir i preko ugovora preuzeti obaveze oko realizacije ovog veoma važnog projekta za srpsku stranu. Treba konkursom naći glavnog urednika, novinare i menadžere, koji će informativno da pokrivaju čiavu srpsku koloniju u Austriji, obezbediti distribuciju „Novine“, kao i nabaviti oglase za marketinške stranice ovog lista.

Očekivanja su da nove „Novine“ serbske izađu u javnost početkom proleća i time obogate medijsku mrežu austrijskih Srba i svih glasila iz srpske dijaspore.

Marko Lopušina

Takođe će vam se svideti

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More