Nekada su Srbi samo preko Matice iseljenika imali vezu sa domovinom

"Naši saradnici na zajedničkom poslu razvijanja i negovanja kulture srpskog naroda su i treće i četvrto koleno srpskog iseljeništva kod koga još tinja svest o svom poreklu, a i oni koji su se iselili poslednjih godina", poručuju iz Matice.

185

Matica iseljenika i Srba u regionu je najstarija institucija u Srbiji koja se bavi saradnjom sa srpskim iseljeništvom u svetu. Osnovana je 1949. godine i od tada radi kao nevladina, neprofitna i nestranačka organizacija.

Posle Drugog svetskog rata na hiljade iseljenika vratilo se u zemlju i 1949. godine su osnovali Privremeni odbor iseljenika povratnika. Organizovanje iseljenika povratnika proisteklo je iz njihove želje i iskustva da pomognu zemljacima u iseljeništvu u negovanju etno-kulturnog nasleđa naroda od kog potiču i da učvršćuju veze sa zemljom porekla. Godine 1951. ime je promenjeno u Maticu iseljenika, udruženje građana i organizacija koje je pola veka bila prva adresa iseljenika za kontakte sa otadžbinom.

-Matica je u tom dugom i često veoma teškom vremenu, bila jedina, uz Srpsku pravoslavnu crkvu, koja je organizovano sarađivala sa Srbima u svetu. Svakako da je ta saradnja bila obeležena prilikama koje su je okruživale, ali je tokom godina koje su prošle u Matici nagomilano veliko iskustvo, stvarani i brižljivo negovani prijateljski odnosi sa hiljadama iseljenika i njihovih potomaka i može se reći da su ostvareni izvanredni rezultati na polju etničke i međunarodne kulturne saradnje. Naši saradnici na zajedničkom poslu razvijanja i negovanja kulture srpskog naroda su i treće i četvrto koleno srpskog iseljeništva kod koga još tinja svest o svom poreklu, a i oni koji su se iselili poslednjih godina, poručuju iz Matice.

Glavni oblici saradnje ostvaruju se kroz informativnu, kulturnu, prosvetnu, naučnu, sportsku, turističku i izdavačku delatnost.

Po izbijanju rata, 1991. godine, Matica se sticajem nesrećnih okolnosti, prevashodno posvetila humanitarnom radu, prihvatanju i zbrinjavanju izbeglih i prognanih. Međutim, nikada nije prekidana osnovna aktivnost Matice iseljenika Srbije, njena bogata kulturna saradnja sa Srbima u svetu.

Dobitnici nagrade Rastko Petrović u Matici iseljenika Srbije

Za svoj rad Matica je mnogo puta nagrađivana: Ordenom predsednika Argentine za saradnju sa iseljeništvom koje tamo živi, Vukovom nagradom, Izvanrednim Zlatnim beočugom, a posebno ponosni smo na Orden svetog Save koji je Sveti arhijerejski Sinod Srpske pravoslavne crkve dodelio Matici “za delatnu ljubav prema Svetoj majci Crkvi naročito pokazanu staranjem da rasejano srpstvo poveže sa Otadžbinom.”

Kao svoje osnovne ciljevi i zadatke Matice iseljenika i Srba u regionu izdvaja da među iseljenicima u svetu i potomcima razvije pozitivan odnos prema Srbiji, da podstiče i pomaže iseljeničke organizacije, iseljenike i potomke da budu most prijateljstva i razumevanja između Srbije i zemalja u kojima žive.

Takođe, da putem svojih rednovnih, štampanih ili elektronskih i drugih glasila i izdanja samostalno ili u saradnji sa drugima doprinosi stalnom i objektivnom informisanju o prilikama u Srbiji.

Posebno se trude da koristi raspoložive potencijale Srba u svetu vezano za bržu integraciju Srbije u Evropu i svetske tokove, i tiome doprinose ostvarivanju ekonomskih, kulturnih i ljudskih prava Srba u svetu i integrisanje iseljenika koji se vraćaju u Maticu.

Matica iseljenika i Srba u regionu organizuje u zemlji i iseljeničkim sredinama letnje škole srpskog jezika i kulture, ali i u iseljeničkim sredinama organizuje gostovanja naših kulturno-umetničkih, sportskih i drugih grupa i  pojedinaca. Ova organizacija je riznica pisanih i drugih materijala o radu i životu iseljenika i njihovih organizacija.

Članovi Matice mogu biti iseljenici, Srbi uregionu i njihove organizacije.

Sedište Matice iseljenika i Srba u regionu je u Beogradu, u ulici Nušićevoj 4, i ceo prostor Matice otvoren je i opremljen za izvođenje programa i održavanje multifunkcionalnih priredbi, izložbi, književnih večeri, pozorišnih predstava, muzičkih koncerata, tribina, predavanja, naučnih skupova i prezentacija, i to se sve održava u svečanoj sali, galeriji, biblioteci i čitaonici, kao i Legat Marka Lopušine.

I. LUKIĆ

*Dozvoljeno je preuzimanje teksta ili delova teksta, ali uz obavezno navođenje izvora i obavezno postavljanje linka ka portalu www.nasiusvetu.com 

Izvor Naši u svetu
Takođe će vam se svideti

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More