Šta je potrebno da dobijete boravišnu vizu u Austriji?

Foto:Pixabay
992

Molbe za dodeljivanje prve vize podnose se u Ambasadi Austrije u zemlji stanovanja. Ambasada proverava da li su ispunjeni formalni kriterijumi i dokumentaciju šalje nadležnoj službi u Austriji. Ukoliko nedostaje neki dokument ili dokaz o znanju nemačkog jezika na nivou A1, ambasada od kandidata traži da dopuni dokumentaciju.

Rešenje o dobijenoj vizi dostavlja se rpeko ambasade. Nakon toga, kandidat putuje u Austriju kako bi lično preuzeo vizu. Rok da to učini je šest meseci nakon rešenja, a ukoliko to ne učini u tom roku, boravišna dozvola prestaje da važi.

Ovo su neophodni dokumenti i troškovi:

  • Pasoš čije trajanje mora da prevazilazi rok trajanja dodeljene vize.
  • Lični dokumenti, dokazi o ispunjavanju preduslova za dodeljivanje, potvrda o nekažnjavanju. Dokumenti iz inostranstva moraju biti prevedeni na nemački jezik i overeni kod sudskog tumača za nemački jezik.
  • Upravna taksa od 120 evra i to već prilikom podnošenja zahteva za svaku odraslu osobu 80 evra, a za maloletne 50 evra. Dodatni troškovi nastaju zbog procesa dokazivanja identiteta i obrade podataka.

Ko sme da podnese molbu za prvu vizu u Austriji?

Prema zakonima u ovoj zemlji to mogu da učine:

  • Članovi porodice austrijskih državljana iz Srbije, BiH pod uslovom da im još nije isteklo dozvoljeno vreme turističkog boravka (tri meseca tokom pola godine).
  • Roditelji za dete rođeno u Austriji, ako sami imaju važeću boravišnu vizu i to u roku od najviše 6 meseci.
  • Posebno visoko kvalifikovani državljani  Srbije i BiH smeju u Austriji da podnesu zahtev za tzv. RWR-kartu, ali samo tokom dozvoljenog vremena zadržavanja.

T.Njegomir

Izvor Naši u svetu
Takođe će vam se svideti

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More