Sve više đaka na veronauci u austrijskim osnovnim i srednjim školama

TV Hram SPC
133

Školski ured za Pravoslavnu veronauku u austrijskim državnim školama svodi pozitivan bilans – sve je više đaka na veronauci. Po najnovijim podacima, ukupan broj đaka veronauke (Katihizisa) na kraju školske 2018/2019. iznosi 13.600. Ukupan broj škola u kojima se održava pravoslavna veronauka je oko 1.000 u čitavoj Austriji, izveštava Branislav Đukarić, stručni inspektor – koordinator pravoslavne veronauke u Austriji. Iz godine u godinu nastavlja se pozitivan trend, dodao je Đukarić, piše TV Hram.rs.

Broj veroučitelja je takođe uvećan u poslednjih nekoliko godina i sada imamo oko 111 pravoslavnih veroučitelja i veroučiteljica širom Austrije, objašnjava Đukarić u razgovoru sa medijskom kućom „Katpres“ u Beču. Predaje se u svim osnovnim i srednjim školama. Najviše je polaznika u osnovnim školama. Zanimljivo je da sam Beč zauzima gotovo 50 procenata sveukupnog broja škola i đaka koji su na nastavi veronauke.

TV Hram SPC

Branislav Đukarić je koordinator i inspektor za Veronauku u Austriji, a u okviru rukovodeće nadležnosti mitropolita Arsenija (Kardamakisa), predsedavajućeg Pravoslavne episkopske konferencije u Austriji.

Prilikom nedavnog susreta svih veroučitelja u Beču i učešća u Božanskoj Liturgiji u grčkom hramu Svete Trojice u Beču, mitropolit Arsenije je pohvalio napore veroučitelja što posvećeno predaju istine svoje vere. On je ocenio da se u javnom svetu sve više potiskuje ili čak odbacuje mogućnost govora „o Bogu.“ Dodao je da je prvenstveno veroučiteljima u velikoj meri pripao zadatak da deci i mladima „govore o Bogu“ i učvršćuju ih u veri, zaključak je mitropolit Arsenija.

Inače, počeci Pravoslavne veronauke u Austriji datiraju od 1991.g. Kroz osnivanje Inspektorata za predmet Pravoslavna veronauka 2005.godine došlo je do pojačanog interesovanja za ovaj predmet. Pravljenje nastavnih planova za osnovne i srednje škole po etapama unapredilo je Veronauku.

U novembru 2014.g. Pravoslavna episkopska konferencija u Beču donela je i zvanični akt – „okvirna pravila za pravoslavne veroučitelje u Austriji“, čime je potvrđena odgovornost Crkve za veroučitelje koji, bilo pod okriljem Crkve, bilo u statusu državnih nameštenika, vrše uzvišenu pravoslavnu katihetsku službu.

Ovako se čuva jezik u dijaspori, đaci Prosvjete dobili diplome

Izvor TV Hram.rs
Takođe će vam se svideti

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More