Neki kanadski “osmatrači” ove teme tvrde da “Srbija nije kriva za genocid” i da je to bila “užasna tragedija, ali ne i genocid” kako je utvrđeno presudama međunarodnog suda.

U “osmatranju” rata u Hrvatskoj ističe se uloga kanadskih čuvara mira koji su zaustavili etničko čišćenje (Srba) tokom bitke u Medačkom džepu. Portal takođe objavljuje da su “Srbi u Hrvatskoj građani drugog reda” i da “Hrvatska nije zaštitila srpske izbeglice”.