Ime i prezime – poreklo, koren i tradicija! Evo zašto se Srbi prezivaju na “IĆ”!

734

Većina porodica u Srbiji nosi prezime po nekom od svojih predaka iz XIX veka. Prezime ili porodično ime, rođenjem nasleđujemo od predaka. Uz ime koje nam daju na rođenju i koje predstavlja našu ličnost i nas same, prezime označava poreklo, korene i tradiciju.

Prezime je nastalo u drugoj polovini XIVveka. Srpska prezimena su uglavnom nastajala tako što se nastavak -ić, -ev ili -ov dodavao imenu oca, majke, dede ili nekoj drugoj osnovi. Sufiks „ić“ je slovenski deminutiv čija je osnovna uloga u stvaranju patronima i matronima:

Patronim označava da je prezime nastalo od oca (npr. prezime Jovanović je nastalo od imena Jovan na koje je dodat nastavak „ov“ što označava pripadnost i na kraju je pridodat deminutivni nastavak „ić“ što znači maleni ili mladi).

Matronim označava prezime nastalo od majke (npr. prezime Sarić – u ovom sulčaju će na ima samo doda nastavak „ić“)

Većina porodica u Srbiji nosi prezime po nekom od svojih predaka iz 19-og veka. Uzrok ovoj pojavi leži u činjenici da su se prezimena u Srbiji do druge polovine 19-og veka menjala iz generacije u generaciju, tako da je većina stanovništva nosila prezime po imenu oca.

Tako se dešavalo da u jednoj kući tri različite generacije imaju tri različita prezimena. U to vreme, stara, rodovska prezimena bila su mahom u manjini. Godine 1851. knez Aleksandar Karađorđević je doneo ukaz o nepromenljivosti prezimena, čime je u većoj meri zaustavljen proces menjanja istih.

Izvor Srbin.info
Takođe će vam se svideti

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More