Šta je operacija Halijard?

Foto/Printscreen/You Tube
1,351

Operacija Halijard ili Vazdušni most, operacija spašavanja američkih vojnika u Srbiji smatra se za jednu od najuspešnijih takvih akcija u istoriji ratovanja. Tokom 1944. i 1945. godine, srpske antifašističke snage otpora pod komandom generala Dragoljuba Mihailovića, spasile su američke pilote iza neprijateljske linije fronta u Drugom svetskom ratu. Tom prilikom spašeno je od zarobljeništva i moguće smrti više od 500 pripadnika anglo – američkih vazdušnih snaga.

Foto/Printscreen/You Tube

Naime, sa jačanjem savezničke bombarderske ofanzive protiv Osovine, sve veći broj vazduhoplovaca ostajao je iza neprijateljskih linija usled prinudnog spuštanja iz oštećenih aviona.
Zbog toga je 24. jula 1944. osnovana Jedinica za spasavanje vazduhoplovnih posada (Air Force Air Crew Rescue Unit) koja je evakuisala ukupno 5.700 američkih vazduhoplovaca, od toga 2.350 iz Jugoslavije.
“Formacije savezničkih aviona, dejstvujući na objekte neprijateljske teritorije, preleću našu zemlju. Iz oštećenih aviona posada se spasava skakanjem. Preduzmite potrebne mere da ih od neprijatelja sačuvate. Spaseni avijatičari iz svih krajeva biće vama upućeni. Pripremite njihovu zaštitu, snabdevanje i evakuaciju.” – glasila je naredba generala Mihailovića, upućena u štab Prvog ravogorskog korpusa početkom 1944. godine.
Od tada, pa narednih godinu dana, akcije spašavanja su, uprkos opasnostima, uspešno izvođenje. Za najuspešniju pojedinačnu akciju tokom misije „Vazdušni most“, smatra se spasavanje 417 pripadnika avijatičarskih snaga sa improvizovanog aerodroma u Galovića polju u selu Pranjani 1944. godine.Operacija Vazdušni most je u decenijama nakon rata među četnicima stekla mitološki status.
U znak sećanja na ovu značajnu operaciju tokom Drugog svetskog rata, koja svedoči o savezništvu Srbije i Amerike, u Beogradu je potpredsednik Skupštine Vladimir Marinković otvorio izložbu „Misija Halijard“, podržanu od strane ambasade Sjedinjenih Američkih Država.

Dozvoljeno je preuzimanje teksta ili delova teksta, ali uz obavezno navođenje izvora i obavezno postavljanje linka ka portalu www.nasiusvetu.com

 

Izvor Nasiusvetu.com
Takođe će vam se svideti

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More