AMBICIJE

JOVANOVE ambicije i dalje su velike:

– Želim da studije završim u roku i da ostanem da predajem na Institutu – dodaje Jovan. – Želim da, najpre, budem izabran u zvanje asistenta, a potom i profesora, koji će svoje znanje prenositi budućim generacijama. I, znate šta – budite sigurni da ću u tome i uspeti…