Aleksandra Cvetanović dobitnica prestižne nagrade za najboljeg mladog istraživača iz Srbije

Foto: Tehnološki fakultet Novi Sad
327

Dr Aleksandra Cvetanović, naučna saradnica na Katedri za biotehnologiju i farmaceutsko inženjerstvo Tehnološkog fakulteta Novi Sad dobitnica je ovogodišnje prestižne nagrade Danubius Young Scientist Award za najboljeg mladog naučnika iz Srbije, saopštio je Tehnološki fakultet u Novom Sadu.

Titula najboljeg mladog naučnika Srbije za 2019. godinu pripala je dr Aleksandri Cvetanović na osnovu kvaliteta njenog dosadašnjeg naučnog rada, merenog kroz broj i kvalitet publikacija, angažovanosti na domaćim i inostranim projektima, ostvarenoj saradnji sa naučnim institucijama širom sveta, kao i na osnovu doprinosa koje njeno istraživanje pruža Dunavskom regionu.

Foto: Tehnološki fakultet Novi Sad

Dr Aleksandra Cvetanović, kao naučna saradnica angažovana je na studijskom programu farmaceutsko inženjerstvo na Tehnološkom fakultetu Novi Sad bavi se istraživanjem u oblastima farmakološki aktivnih komponenta prirodnog porekla, ekstrakcije, savremenih ekstrakcionih sistema, kao i biološke aktivnosti prirodnih proizvoda.

Svečana ceremonija uručenja nagrade je održana u Bukureštu 7. novembra 2019. godine u prisustvu velikog broja rektora evropskih Univerziteta, predstavnika Federalnog Ministarstva za nauku istraživanja i ekonomiju Austrije, kao i koordinatora za obrazovanje u okviru Dunavske strategije iz Brisela. Zajedno sa dr Aleksandrom Cvetanović svečanosti je prisustvovala i dekanica Tehnološkog fakulteta prof. dr. Biljana Pajin, iskazavši pri tome bezrezervnu podršku koju Tehnološki fakultet pruža mladim i perspektivnim naučnicima naše institucije.

Prema rečima laureatkinje, dr Aleksandre Cvetanović, osvojeno priznanje predstavlja dodatni podstrek za buduća dostignuća, ali i snažnu platformu za uspostavljanje čvrstih odnosa sa mladim naučnim snagama iz Dunavske regije i ovog dela Evrope.

Nagrada Danubius Young Scientist Award ustanovljena je 2011. godine sa željom da se mladi naučnici iz Dunavske regije podstaknu na jos produktivniji rad koji bi rezultovao direktnim benefitima po Dunavsku regiju. Svake godine Federalno ministarstvo za nauku i istraživanje Austrije (Bundesminister für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft) i Institut za Dunavsku regiju i Centralnu Evropu (Institut für den Donauraum und Mitteleuropa) dodeljuju Danubius Young Scientist Award mladim naučnicima iz 14 zemalja iz Dunavske regije. Kao jednom od dobitnika, dr Aleksandri Cvetanović je pripala i čast da zajedno sa ostalim dobitnicima iduće godine boravi u Joint Research Centru u Ispri, trećem po veličini mestu Evropske Komisije posle Brisela i Luksemburga.

Izvor http://www.tf.uns.ac.rs/
Takođe će vam se svideti

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More