GRADIMO U KANBERI I SARAJEVU

NAŠA zemlja tokom prethodne dve godine izdvaja novac za izgradnju diplomatsko-konzularnih objekata u Australiji i Bosni i Hercegovini i oni bi tokom sledeće godine trebalo da budu završeni. U 2020. za izgradnju DKP u Kanberi biće uloženo 32 miliona dinara, a za objekat u Sarajevu 43 miliona dinara.