Srbija raspisala dva konkursa za sufinansiranje projekata za dijasporu, evo u kojim oblastima i ko može da se prijavi

Wikipedia
405

Ministarstvo spoljnih poslova, Uprava za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu, raspisuje Konkurs za sufinansiranje projekata koji svojim kvalitetom doprinose očuvanju i jačanju veza matične države i Srba u regionu, kao i Konkurs za sufinansiranje projekata koji svojim kvalitetom doprinose očuvanju i jačanju veza matične države i dijaspore, a oba će trajati od 20. januara do 10. februara 2020. godine.

Predmet prvog konkursa je sufinansiranje projekata za region koji imaju za cilj:

1) upotrebu, učenje, čuvanje i negovanje srpskog jezika i ćiriličkog pisma, čuvanje i negovanje srpskog kulturnog, etničkog, jezičkog i verskog identiteta;

2) unapređenje ekonomske saradnje Republike Srbije i Srba u regionu.

Na konkursu učestvuju projekti koji se mogu svrstati u jednu od sledećih oblasti:

Podrška organizaciji škola, kampova i edukativnih radionica namenjenih dečjem i omladinskom uzrastu – skraćeno: ŠKOLE.

Podrška izradi i akviziciji udžbenika, knjiga i didaktičkih sredstava namenjenih školama i bibliotekama Srba izvan matične države, Podrška projektima izdavačke i knjižarske delatnosti koji jačaju veze matične države i Srba u inostranstvu – skraćeno: KNjIGE.

Podrška organizovanju manifestacija, omladinsko – sportskih i kulturno – umetničkih događaja i priredbi u regionu i matičnoj državi- skraćeno: MANIFESTACIJE.

Podrška projektima medija, medijske pismenosti i digitalne komunikacije koji su namenjeni Srbima u regionu – skraćeno: KOMUNIKACIJA.

Podrška projektima koji doprinose zaštiti prava i interesa državljana R Srbije i Srba u regionu (pravna pomoć, statusna podrška u matičnoj i državi prijema, podrška organizovanju, istraživanja) – skraćeno: STATUS.

Podrška projektima koji doprinose unapređenju ekonomske saradnje R Srbije i Srba u regionu – skraćeno: EKONOMIJA.

Pravo učešća na konkursu imaju:

1) organizacije Srba u regionu;

2) organizacije čije je sedište u Republici Srbiji.

Pravo učešća na konkursu nemaju:

1) direktni ili indirektni korisnici budžetskih sredstava;

2) pojedinci;

3) privredni subjekti.

Realizacija projekata predviđena je do 28. februara 2021. godine. Svi obrasci su dostupni na internet stranici Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu www.dijaspora.gov.rs

Konkurs se objavljuje na internet stranici Ministarstva spoljnih poslova www.mfa.rs i internet stranici Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu www.dijaspora.gov.rs 20. januara 2020. godine, i u listu “Vesti”. Ukupna vrednost opredeljenih sredstava za ovaj Konkurs iznosi do 52.500.000 (slovima: pedeset dva miliona pet stotina hiljada) dinara i to: 5.000.000 (slovima: pet miliona) dinara za programske aktivnosti 0001 i 47.500.000 (slovima: četrdeset sedam miliona pet stotina hiljada) dinara za programske aktivnosti 0002.

Najmanji iznos sredstava koji se može odobriti po projektu iznosi 100.000 (slovima: stotinu hiljada) dinara, a najveći iznos po projektu iznosi 1.500.000 (slovima: milion pet stotina hiljada) dinara.

Organizacija koja se prijavljuje na Konkurs može aplicirati samo sa jednim projektnim predlogom.

Ministar će formirati konkursnu komisiju koja će razmatrati pristigle projekte i utvrditi predlog Odluke za sufinansiranje projekata. Rezultati Konkursa biće objavljeni na internet stranici Ministarstva spoljnih poslova www.mfa.rs i internet stranici Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu www.dijaspora.gov.rs

Predmet drugog konkursa je sufinansiranje projekata za dijasporu koji imaju za cilj:

1) upotrebu, učenje, čuvanje i negovanje srpskog jezika i ćiriličkog pisma, čuvanje i negovanje srpskog kulturnog, etničkog, jezičkog i verskog identiteta;

2) unapređenje ekonomske saradnje Republike Srbije i dijaspore.

Na konkursu učestvuju projekti koji se mogu svrstati u jednu od sledećih OBLASTI:

Podrška organizaciji škola, kampova i edukativnih radionica namenjenih dečjem i omladinskom uzrastu – skraćeno: ŠKOLE.

Podrška izradi i akviziciji udžbenika, knjiga i didaktičkih sredstava namenjenih školama i bibliotekama Srba izvan matične države, Podrška projektima izdavačke i knjižarske delatnosti koji jačaju veze matične države i Srba u inostranstvu – skraćeno: KNjIGE.

Podrška organizovanju manifestacija, omladinsko – sportskih i kulturno – umetničkih događaja i priredbi u inostranstvu i matičnoj državi- skraćeno: MANIFESTACIJE.

Podrška projektima medija, medijske pismenosti i digitalne komunikacije koji su namenjeni Srbima izvan matične države – skraćeno: KOMUNIKACIJA.

Podrška projektima koji doprinose zaštiti prava i interesa državljana R. Srbije i Srba izvan matične države (pravna pomoć, statusna podrška u matičnoj i državi prijema, podrška organizovanju, istraživanja) – skraćeno: STATUS.

Podrška projektima koji doprinose unapređenju ekonomske saradnje R. Srbije i Srba izvan matične države – skraćeno: EKONOMIJA.

Pravo učešća na konkursu imaju:

1) organizacije u dijaspori;

2) organizacije čije je sedište u Republici Srbiji.

Pravo učešća na konkursu nemaju:

1) direktni ili indirektni korisnici budžetskih sredstava;

2) pojedinci;

3) privredni subjekti.

Realizacija projekata predviđena je do 28. februara 2021. godine.

Svi obrasci su dostupni na internet stranici Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu www.dijaspora.gov.rs

Konkurs se objavljuje na internet stranici Ministarstva spoljnih poslova www.mfa.rs i internet stranici Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu www.dijaspora.gov.rs 20. januara 2020. godine, i u listu “Vesti”.

Ukupna vrednost opredeljenih sredstava za ovaj Konkurs iznosi do 52.500.000 (slovima: pedeset dva miliona pet stotina hiljada) dinara i to: 5.000.000 (slovima: pet miliona) dinara za programske aktivnosti 0001 i 47.500.000 (slovima: četrdeset sedam miliona pet stotina hiljada) dinara za programske aktivnosti 0002.
Najmanji iznos sredstava koji se može odobriti po projektu iznosi 100.000 (slovima: stotinu hiljada) dinara, a najveći iznos po projektu iznosi 1.500.000 (slovima: milion pet stotina hiljada) dinara.

Ministar će formirati konkursnu komisiju koja će razmatrati pristigle projekte i utvrditi predlog Odluke za sufinansiranje projekata.

Rezultati Konkursa biće objavljeni na internet stranici Ministarstva spoljnih poslova www.mfa.rs i internet stranici Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu www.dijaspora.gov.rs.

Detaljnije na sajtu Uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu dijaspora.gov.rs.

Izvor RTS.RS
Takođe će vam se svideti

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More