Čuvari srpskog blaga u Austriji

Društvo ima svoju himnu koje je napisao Aleksa Šantić 1912. godine