Veliki uspeh srpskih naučnika na svetskom takmičenju Udruženja pronalazača Korona inovacije! Nagrađeni profesor Vladimir Pavlović radi u NASI

foto: Printscreen/RTS
122

Celu planetu je danas obišla vest da su na svetskom takmičenju Udruženja pronalazača Korona inovacije, naučnici iz Srbije osvojili treće mesto. Na čelu tima je profesor Vladimir Pavlović sa Poljoprivrednog fakulteta u Zemunu, koji već deset godina radi i u NASI.

Naime, naši naučnici su patentirali razvoj antivirusnih i antimikrobnih materijala u prevenciji širenja koronavirusa u ventilacionim uređajima.
Materijal, odnosno čestice titan-dioksida, apatita i ekstrata biljaka sa naših područja nanosi se na filtere u ventilacionim uređajima.

Na taj način znatno se smanjuje aktivnost virusa, a tim profesora Đorđevića je među 35 zemalja i 200 patenata osvojio treće mesto.

-To su vrste kompozita praškastog karaktera koji se nanose na određenu površinu koja tim dejstvom postaje antimikrobna i antivirusna”, objašnjava prof. dr Vladimir Pavlović i dodaje da istraživanja pokazuju da titan-dioksid daje svojstvo staklu da se samoočisti.

Vladimir Pavlović je  redovni profesor Univerziteta u Beogradu, a takođe je angažovan kao naučni savetnik u Institutu tehničkih nauka Srpske akademije nauka i umetnosti. Kao rukovodilac laboratorije za elektronsku mikroskopiju Poljoprivrednog fakulteta, prof. dr Vladimir Pavlović pored doprinosa razvoju mlađih naučnih kadrova na fakultetu aktivno radi i na  boljem umrežavanju naučnih institucija u zemlji i inostranstvu, pišu na sajtu Visar.edu.rs.

Profesor spada u A1 kategoriju istraživača i njegove naučne aktivnosti se uglavnom odnose na proučavanje fenomena i procesa u oblastima hemije i fizičke hemije  čvrstog stanja, nauke o materijalima, a naročito na istraživanja sinteze i karakterizacije funkcionalnih nanomaterijala i polimer-keramičkih kompozita.

Od 2011. prof dr Vladimir Pavlović je angažovan i kao gostujući profesor i istraživač u Nacionalnoj agenciji za svemirska istraživanja (NASA-SAD) i Centralnom Univerzitetu Severne Karoline, gde se bavi istraživanjima i razvojem nanomaterijala specifičnih namena – materijali koji se mogu koristiti kao senzori, za obnovljive izvore energije…

Do sada je  sa saradnicima objavio više stotina naučnih radova štampanih u relevantnim međunarodnim časopisima i saopštenim na naučnim konferencijama i citiranih na SCOPUS-u.

Profesor je dobitnik brojnih nagrada, učestvovao je u realizaciji brojnih naučno-istraživačkih projekata, i domaćih i stranih. Angažovan je i kao glavni urednik istaknutog međunarodnog časopisa (M22) International Journal of Science of Sintering. a član je i Međunarodnog instituta  za nauku o sinterovanju, podpredsenik je Srpskog keramičkog društva, član, Evropskog Keramičkog Društva, Srpskog Hemijskog Društva, Srpskog Društva za Mikroskopiju. Poseduje aktivno znanje engleskog i francuskog jezika, kao i pasivno znanje ruskog jezika.

Izvor Nova.rs
Takođe će vam se svideti

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More