U inostranstvo bi uglavnom mladi od 20 do 30 godina, a u otadžabinu se vraćaju zbog ovog razloga

AP Photo/Darko Vojinovic
166

Mladi između 20 i 30 godina najčešće se odlučuju za privremeni život u inostranstvu, pokazuje istraživanje Srpske asocijacije menadžera.

Mladi se najviše opredeljuju za odlazak u inostranstvo zbog očekivanog boljeg kvaliteta života, socijalne sigurnosti, boljih uslova rada i veće mogućnosti za karijerno napredovanje.

To je su rezultati upitnika sprovedene u okviru projekta “Cirkularne migracije – Postupi odgovorno sada za budućnost Srbije”, koji se realizuje uz podršku Vlade Švajcarske, navedeno je u zajedničkom saopštenju SAM i Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC).

Oko 30 odsto ispitanih kao najčešće motive za povratak iz inostranstva navodi privrženost porodici i nostalgiju.

Dodatni razlozi za povratak su stečena finansijska sigurnost, ponuđeni posao u Srbiji i želja da se doprinesu razvoju zemlje i društva.

Istraživanje je sprovedeno kako bismo sagledali kakva je situacija na tržištu, saznali šta kompanije mogu da urade kada je reč o privlačenju i zadržavanju kadrova i kako menadžeri prevazilaze nedostatak adekvatnih kadrova za pojedina zanimanja, rekla je izvršna direktorka SAM Jelena Bulatović.

“Jedino zajednički – kompanije, fakulteti, država – možemo da kreiramo ambijent koji stimuliše mlade da ostanu u Srbiji ili da se nakon studiranja i rada u inostranstvu vrate. Trajni odlazak mladih iz zemlje ne predstavlja samo nedostatak za privredu, već pre svega za društvo u celini”.

Mogućnost za profesionalni razvoj i napredovanje u karijeri posebno je važno za mlade ljude, dodala je Bulatović.

Ističe da čak 65 odsto ispitanika već ima programe za mlade talente i nudi različite mogućnosti za razvoj karijere, kao i rad u multinacionalnim timovima, mogućnost privremenog rada u inostranstvu u okviru kompanjie, kao i rada na aktraktivnim projektima.

Takođe, oko 80 odsto ispitanika izjavilo je da se na tržištu rada osećaju efekti odliva kvalitetnog kadra iz Srbije, i to u sektoru IT-a, ali i prodavaca, komercijalista, vozača, magacionera, vozača viljuškara, kao i kadrova za različita zanimanja u poljoprivredi i građevinarstvu.

Kompanije nedostatak radne snage nalaze u saradnji sa fakultetima, kroz automatizaciju procesa, uvođenjem novih tehnologija, dislociranjem proizvodnih lokacija.

Poslodavci najčešće do novih kadrova dolaze putem preporuka svojih zaposlenih i preko portala za zapošljavanje. Dosta su efikasni i oglasi na društvenim mrežama, dok najređe kompanije do kadrova dolaze uz pomoć Nacionalne službe za zapošljavanje.

U cilju prevazilaženja nedostatka adekvatne radne snage na tržištu, kompanije prilagođavaju svoje poslovanje tako što intenziviraju saradnju sa fakultetima (40 odsta ispitanika), zatim kroz automatizaciju procesa, uvođenjem novih tehnologija, dislociranjem proizvodnih lokacija.

Samo 10 odsto ispitanika se za sada odlučuje na „uvoz“ radne snage.

Menadžeri su istakli da bi pravi potezi države mogli da utiču na veće zapošljavanje u kompanijama, subvencijom domaćih i stranih kompanijama, besplatnih obuka, smanjenja poreza i doprinosa, kao i stipendiranja studenata, odnosno posebnog načina oporezivanja za studente na praksi.

Takođe se ističe da bi subvencije za zajedničke inicijative sa fakultetima i programi karijernog razvoja za mlade, kao i ograničeno ukidanje poreza i doprinosa za zaposlene koji dobijaju prvi posao moglo da doprinese porastu zapošljavanja kvalitetnog kadra.

U ovom istraživanju su učestvovali menadžeri kompanija iz različitih sektora, najviše iz IT industrije, proizvodnje, finansijskih usluga, konsaltinga i marketinga.

Poseban cilj ovog projekta je da se ukaže na mogućnosti i prilike za profesionalni i lični razvoj mladih u Srbiji kroz promociju kompanijskih programa za razvoj talenata, stručnih praksi i stipendiranja, zatim programa za privlačenje kadrova i stručnjaka iz dijaspore kao i uspostavljanju dijaloga sa državnim institucijama na temu cirkularnih migracija.

Srpska asocijacija menadžera (SAM), je udruženje profesionalnih menadžera koje okuplja 450 članova, rukovodilaca uspešnih firmi i timova od više od 70.000 zaposlenih koji godišnje realiziju posao vredan devet milijardi evra.

Izvor Tanjug
Takođe će vam se svideti

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More