Od 2 odsto najcitiranijih naučnika sveta 63 su iz Srbije

FOTO TANJUG/ JAROSLAV PAP
75

Prvih dva odsto najcitiranijih naučnika u svetu, prema citiranosti u 2019. godini, na nedavno objavljenoj listi koja je rezultat najnovijeg istraživanja Univerziteta Stenford u SAD, nalazi se 63 naučnika iz Srbije, među kojima je devetoro sa Univerziteta u Novom Sadu.

Četvoro je sa Prirodno-matematičkog fakulteta – prof. dr Neda Mimica-Dukić, Dušan Jakovetić, Stevan Pilipović i Biljana Abramović, navodi se u saopštenju.

Te baze podataka rezultat su drugog po redu istraživanja Univerziteta Stenford u kojem je pružen uvid u standardizovane informacije o citiranosti, h-indeksu, hm-indeksu prilagođenom prema koautorstvu, citiranosti u radovima prema različitim autorskim pozicijama i kompozitnom indeksu.

Istraživanje daje uvid i u metriku sa i bez autocitata, kao i u odnos broja citata i citiranih radova.

Naučnici su podeljeni u 22 naučne oblasti i 176 podoblasti.

Konačna lista najcitiranijih naučnika za citiranost tokom njihove celokupne karijere sadrži 159.683 imena, dok lista prema rezultatima citiranosti u kalendarskoj 2019. godini predstavlja 161.441 najcitiranijeg naučnika.

Oblasti rada najcitiranijih naučnika sa Univerziteta u Novom Sadu obuhvataju discipline kao što su mašinstvo, mehanika, nauka o sportu, prehrambene tehnologije, medicinska i biomolekularna hemija, telekomunikacije, farmakologija i farmacija, opšta matematika i opšta hemija.

Izvor Tanjug
Takođe će vam se svideti

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More