ADVOKAT IZ PARIZA OBJASNIO: Da li stranci bez boravišne dozvole mogu prijaviti porez?

Foto: Pixabay
75

Advokat iz Pariza Đorđe Lazić objasnio je detalje u vezi prijavljivanja poreza na zaradu u Francuskoj koji može mnogo značiti onima koji nemaju boravišnu dozvolu, a žele da regulišu status u Francuskoj.

Dali stranac bez dokumenata može prijaviti porez ?

Da. To sigurno zvuči čudno, ali i pored toga što strancu bez dokumenata nije dozvoljeno da zvanično radi u Francuskoj, on ima pravo da svoj prihod prijaviti službi za porez.

1.      Uslov za prijavu poreza

Jedini uslov za prijavu prihoda poreškoj upravi je mesto prebivalište u Francuskoj.

2.      Zbog čega je važno prijaviti porez ?

Prijava dohodka je veoma zanimljiv element u pogledu regulisanja boravka.  U praksi prijava poreza se smatra kao dokaz da je Francuska središte ekonomskih interesa osobe koja tu prijavljuje porez.   Stoga u praksi morate pažljivo razmisliti ne samo o prijavljivanju prihoda, već i o čuvanju svih pisama i razmena sa administracijom, kako i ostalim dokazima o prebivalištu na territoriji francuske.

3.      Kako prijaviti porez ?

Ako ste od fiskalne uprave dobili pismo u kojem vas obaveštavaju o mogućnosti prijave putem Interneta, to možete uraditi na mreži.  U suprotnom, porez morate prijaviti na « papiru » poreškoj upravi u mestu vašeg prebivališta.

4.      Minimalna primanja za plaćanje poreza

Prijava poreza ne znači automatsko oporezivanje. Fiskalno zakonodavstvo je složeno. Pored poreza na dohodak, postoje porez na imovinu, ili na poljoprivrednu zaradu, ili na neku od ostalih poreza kojih u Francuskoj ima sve ukupno 7 kategorija.  Porez na dohodak se računa po broju članova domaćinstva : prva dva deteta se računaju kao pola člana po svakom detetu, a od trećeg deteta pa nadalje, svako maloletno dete se računo kao puni član domaćinstva.

Na primer, za bračni par sa jednim maloletnim deteton, neto prihod se deli na 2,5 dela (1 član + 1 član + pola člana). Zatim se neto prihod na dohodak oporezuje po sledećoj skali : od 0 do 10 084 € = 0 %; od 10 085 € do  25 710 € = 11 %; od 25 711 € do  73 516 € = 30 %; od  73 517 € do 158 122 € = 41 %; preko  158 123 € = 45 %.

Dva primera koja slede odnose se na 2021. godinu, tojest na prihod na dohodak od 2020. godine.

Primer 1: Slučaj samca sa neto prihodom od 30 000 €

Za obračun poreza skala je sledeća :
– do 10.084 € : 0%
– od 10.085 € do 25.710 € : (25.710 € – 10.085 €) = 15.625 € × 11% = 1.718,75 €
– od 25.711 € do 30.000 €: (30.000 € – 25.711 €) = 4.289 € × 30% = 1.286,70 €
Njegov bruto porez iznosi: 0 € + 1.718,75 € + 1.286,70 € = 3.005,45 €.

Primer 2 : Bračni par sa dvoje dece sa neto prihodom od 60.000 €

Taj prihod se déli na dva dela jer domacinstvo čine 3 fiskalna člana : 60.000 € : 3 = 20 000 €  Za obračun poreza skala je sledeća :

  • do 10.084 € : 0%
  • od 10.085 € do 20 000 € : (20 000 € – 10.085 €) = 9 915 € × 11% = 1.090,65 €

Bruto porez za svakog člana domaćinstva iznosi : 0 € + 1.090,65 € = 1.090,65 € x 3 = 3.271,95 evra.

Izvor Svi Srbi u Parizu
Takođe će vam se svideti

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More