Nikola Tesla u školama širom sveta: Jedinstvena platforma klubova posvećena srpskom naučniku

Foto: Unsplash/ Damir Spanić
130

Počevši od ideje kako da na najbolji način promoviše lik i delo jednog od naših, a najvećih umova čovečanstva – Nikole Tesle, osnivač Tesline naučne fondacije u Americi i Srbiji, Nikola Lončar, nastavio je putem uvođenja Nikole Tesle u školski program, kako u Sjedinjenim Američkim Državama, tako i u svetu, pa i u Srbiji – gde Nikola Tesla definitivno nije dovoljno zastupljen u školama. Tražeći razna rešenja, Fondacija je došla do rešenja – da razvija jedinstvenu internacionalnu platformu dostupnu svima u svetu putem Nikola Tesla klubova.

“Ne postoji bolji način promocije Nikole Tesle i njegovog dela do njegovog uvođenja u školski program, kako u Americi, tako i u svetu – pa i u Srbiji”, izjavio je Nikola Lončar, osnivač Tesline naučne fondacije.

Godinama je TNF (Tesla Science Foundation) sa sedištemu Filadelfiji, radila na pomenutom projektu sa izuzetno stručnom ekipom mladih osoba, ali američki sistem je postavljen tako da je bilo praktično nemoguće implementirati ideju inicijalnim putem. Tražeći razna rešenja, Fondacija je došla do ostvarenja Nikola Tesla klubova na pravi način – razvijanjem jedinstvene internacionalne platforme dostupne svima u svetu.

Misija platforme Nikola Tesla klubova je prevashodno u podsticanju dece ka unapređenju njihovog načina razmišljanja i razvoja kritičkog mišljenja, kroz integrativni program edukacije koji obuhvata promociju nauke, tehnike, inženjerstva i inovacija kroz interaktivni model i princip igre.

Fondacija naglašava da je svestan pristup obrazovanju izuzetno bitan i da drugi pripadnici obrazovnog sistema ne smeju biti zapostavljeni – podrška mora biti usmerena ka profesorima, ali i roditeljima. Otvoren i fleksibilan pristup je neophodan, posebno u izazovnim vremenima današnjice.

Program će na platformi biti plasiran besplatno, te će sve škole koje budu legitimne za osnivanje klubova preuzimati program direktno sa platforme. Platforma će pored toga sadržati i razne propratne, interesantne materijale. Program će biti publikovan u Americi, a njegova potpuna realizacija namenjena je kroz šestomesečni period.

Drama “Tesla: Nekada, sada i zauvek”

Ono što će školama posebno biti zanimljivo je drama koja je u finalnoj fazi izrade, a koju će svaka škola moći da izvodi u svojim mogućnostima. Drama će takođe biti plasirana u okviru projekta besplatno.

“Odavno sam napisao dramu Tesla: Nekada, sada i zauvek, koju je obradila i doradila književnica iz Beograda, Gordana Pavlović, a koju je potom Milan Kostić korigovao i preveo na engleski. Dramu sam predvideo na našoj platformi u celini sa scenarijom i svim pratećim vizuelnim efektima i da je škole iz celog sveta mogu besplatno skinuti i koristiti. Ma koliko da smo se trudili, bilo je teško ići napred i za većinu neprihvatljivo da to realizuju. U pomoć nam je prišao mladi Amerikanac iz Njujorka – profesionalni dramaturg Elis Osvalt (Ellis Oswalt) koji je dramu prilagodio potrebama škola. Sve vreme su u projektu učestvovale škole iz Filadefije i naša direktorka edukacije Ešli Redfern (Ashley Redfearn) sa svojim timom nastavnika iz Tacony Academy čarter škola. Naravno, sa dramom je nedostajao ostali deo programa za platformu. Kako bi se to najzad razvilo i implementiralo, taj deo na sebe preuzela je naša direktorka razvoja Jelena Gradimir koju ja popularno zovem 10G jer je duplo brža i od najnovije verzija interneta”, izjavio je Nikola Lončar.

Jelena Gradimir je za kratak period u Teslinoj naučnoj fondaciji unapredila interni sistem komunikacija klasifikacijom sistema timova, koji kao takvi produktivnije funkcionišu u manjim grupama.

“Meni su sve to bili logični koraci. Kao da su mojim predlozima određeni delovi slagalice, koji su već postojali, dolazili na svoje mesto. Eksperte treba stavljati na svoj teren. Fondacija ima neverovatan opseg kvalitetnog sadržaja i edukovanih, stručnih, a posve dobrih ljudi spremnih na saradnju. Pitanje je bilo dobre organizacije, a ja sam se odlično snašla u davanju odgovora. Smatram da mi je velika čast i odgovornost dodeljena od strane Nikole Lončara. Raditi sa tako velikom svrhom već je cilj. Nijednog trena ne smemo zaboraviti značaj naše misije – da čitavim putem držimo to veliko zašto i fokusiramo se nakako”, kaže Jelena.

Na poziciji direktorke razvoja Tesline naučne fondacije, Jelena Gradimir nosi zadovoljstvo i odgovornost za razvoj i onlajn predstavljanje platforme Nikola Tesla klubova, edukativnog programa i klasifikaciju propratnog materijala. Za takvu odgovornost kaže:

“Stotinama godina sistem obrazovanja ne pomera se iz školskih klupa. Razvitak tehnologije je u eksponencijalnom rastu, što sistemu edukacije daje ozbiljan izazov u praćenju tehnološkog razvoja. Dogmatski pristup učenju istovetan je za sve. Fleksibilan, otvoren i svestan pristup obrazovanju je neophodan. Deca treba da uče kako da uče, na koji način da obrađuju informacije i formiraju kritička mišljenja. Raditi na platformi Nikola Tesla klubova znači stvarati integrativan model tehničkih nauka, inženjerstva, inovacija, tehnologije i umetnosti, kroz promociju istih i nasleđa Nikole Tesle. Interaktivnim pristupom u primeni modela dolazimo do implementacije klubova i naše misije u motivisanju dece i uticaju u poboljšavanju njihovog načina razmišljanja i učenja. Primenjena platforma će internacionalno plasirati klubove, povezivati škole i edukatore, uz nusproduktno pružanje podrške prosvetnim radnicima, roditeljima i ugroženim grupacijama. Treba takođe istaći značaj bezbednosti na mreži”, istakla je Jelena Gradimir.

Sa dramaturgom Elisom Osvaltom i proširenim stručnim timom na čelu sa izvršnom direktorkom American Paradigm škola, Ešli Redfern (Ashley Redfearn), Jelena radi na razvoju jedinstvenog priručnika koji će na platformi biti postavljen kao baza projekta i besplatno biti dostupan. Tacony Academy čarter škole u okviru American Paradigm škola primenjuju pilot projekat implementacije samih klubova.

O primenjenom sistemu Ešli Redfern (Ashley Redfearn) kaže:

“Preko Tesline naučne fondacije (Tesla Science Foundation) uspeli smo da se povežemo sa inovatorima širom sveta. Srpska zajednica nadahnuto podržava Nikolu Teslu kao ikonu kulture. To što možete osetiti energiju srpskog ponosa kroz veličanje Tesle je dar. Tesla je nedovoljno bio zastupljen u nastavnom programu i istoriji, stoga nastojimo da učenicima pružimo kvalitetan program kako bi razumeli njegove izume, život i njegovo nasleđe. Pozdravljamo raznovrsne grupe talenata na svetskom nivou koji proučavaju i istražuju pronalaske i nasleđe Nikole Tesle. Kroz naše široke vidike možemo motivisati druge da uvode inovacije za napredak čovečanstva.

Tacony Academy škole sarađuju sa Teslinom naučnom fondacijom na stvaranju Teslinog nastavnog programa više od sedam godina, gde je pilot projekat Nikola Tesla klubova model za međunarodne Tesline klubove. Kao direktorka obrazovanja Tesline naučne fondacije, počastvovana sam da učim od mnogih srpskih doprinosa koji promovišu nasleđe Nikole Tesle. Pozivamo inovatore iz mnogih oblasti dasarađuju, dele izume i podržavaju jedni druge. Naša misija uključuje potragu za slobodnom energijom, sveukupnim poboljšanjem čovečanstva, kao i edukovanjem o pronalascima Nikole Tesle. Očekujemo da ćemo dramu Nikole Tesle izvesti kao pilot u našim školama u Filadelfiji, u partnerstvu sa našim srpskim školama sa Teslinim klubovima.”

Koautor drame, Elis Osvalt (Ellis Oswalt), diplomirani njujorški dramaturg, autor je knjige Tesline reči (Tesla’s Words). Knjiga predstavlja adaptiranu Teslinu biografiju pisanu u prvom licu – kroz Tesline reči. Knjiga je internacionalno dostupna nagotovo svim popularnim portalima prodaje. Na sajtu teslaswords.com možete pročitati prvo poglavlje besplatno čak i na srpskom jeziku. Po prijemu Elisove nove knjige, osnivač fondacije, Nikola Lončar, pregledao je kopije, a potom ih podelio saradnicima da ih procene. Nakon izuzetnog odziva, Elis je ubrzo postaje deo stručnog tima fondacije u kojem daje doprinos u vidukreiranja materijala za internacionalni program Nikola Tesla klubova. Piše blog na sajtu fondacije – teslasciencefoundation.org i pored toga, u struci dramaturga i klasične književnosti, nosi odgovornost adaptacije pomenute drame Tesla: Nekad, sada i zauvek koja će biti kruna programa. O tome kaže sledeće:

“Drama je posebno teška za pisanje. Scenaristi nepostaju poznati kao glumci, ali obično zarađuju više, upravo zbog težine samog pisanja drame. Mi smo svesna bića, u trenu osetimo kada vidimo neobičan momenat na filmu – kada glumac govori neprirodno ili se kreće na način na koji se obično osoba ne bi kretala. Zbog toga je pisanje drame teže od pisanja knjige. Potrebno mi je dosta vremena za svaku rečenicu koja će biti izgovorena. Moram se uveriti da će biti prirodna, a to zaista zahteva dosta vremena i razmatranja. Ovo je drama edukativnog karaktera, stoga puna izazova, tako da je jedino preostalo da se dijalog kleše polako, kao statua, a onda sav trud postaje jedna podesna bista. Kroz dramu duh Nikole Tesle putuje kroz vreme i pokazuje deci kako prošlost, tako i budućnost”.

Elis je i glumac. Od studiranja Šekspira, nastavio je da se priključuje raznim glumačkim konzervatorijumima. Živi u Njujorku, gde prisustvuje audicijama velikih televizijskih filmova.

“Mislim da je za uspeh tačka preokreta u našem načinu razmišljanja. Umetnik treba o sebi da razmišlja kao o osobi koja daje, čiji je posao da nasmeje ljude i da ih nagna na razmišljanje. Zaboraviti na novac, a držati se svrhe dovoljan je izazov za učitelja. Kada dosegnete taj nivo, možda upravo tada budete nagrađeni za svoj trud”, izložio je Elis.

Igra: Tesla – potraga za pronalascima

Deo stručnog tima je i koordinator programa za inovacije i obrazovanje Tesline naučne fondacije, Aleksandar Ignjatović, poznatiji kao Aleksandar Pertini, koji je tokom studija na Harvardu Harvard Extension School u Bostonu, Americi) uvideo da školovani ljudi nisu dovoljno upoznati sa životom i delom Nikole Tesle. Nakon sertifikovanja svog znanja u oblasti inovacija i rukovodstva na Harvard Extension Schoolu Boston dve godine za redom, kreira igru Tesla-potraga za pronalascima, za koju biva nagrađen zlatnom medaljom od strane Tesline naučne fondacije. Ova društvena igra edukativnog karaktera pruža mogućnost upoznavanja dece sa osnovnim Teslinim izumima, prateći uspone i padove njegovog života. Deca kroz vežbanje memorije i opažanja razvijaju maštu i strategiju i postavljaju jasne ciljeve. Uče da u ostvarenju tih ciljeva ne odustaju – čak i kad nailaze na prepreke.

“Ta igra je potpuna inovacija u kojoj deca biraju svog avatara, mladog naučnika koji im je približan i obilaze mesta na kojima je Tesla boravio, sve vreme otkrivajući njegove izume. Poput struje koja je neograničena, igra je zamišljena da je takođe neograničena – na svakih šest meseci do godinu dana deca dobijaju različite nove zadatke skeniranjem QR kodova. Na taj način im je igra uvek zanimljiva – kroz nove zadatke pa sve do konačnog cilja – sklapanja slike Teslinog transformatora.”

Posledično, Tesla – potraga za pronalascima deluje kao vaspitno sredstvo, upoznajući decu sa konceptom pobede i poraza, kao i sportskog prihvatanja ishoda.

“Moj zadatak je da uz pomoć stručnih saradnika iz Centra za zdrav razvoj dece (psihologa, pedagoga i defektologa), čiji sam osnivač, nastavimo istraživanje o Tesli i negovim pronalascima i aktivno razvijamo nova učila koji mogu ući u predškolski sistem američkih škola, kao i svuda po svetu, u cilju lakšeg učenja kod dece. Čast mi je i zadovoljstvo što je Nikola Lončar odabrao da budem u njegovom timu. Kada dete nešto gradi i/ili spaja, važno je da razvija određene moždane i motoričke funkcije. Pincetni hvat, hvatanje nečega tankog, sitnog, pomoću dva ili tri prsta, jako dobro razvija sinapse u mozgu. Zajedno sa svojim Pertini timom stručnjaka radimo na ovome više od petnaest godina. Kada interesovanje bude poraslo, Tesla – potraga za pronalascima imaće značajnu ulogu i primenu u obrazovanju, što u saradnji sa timom Tesline naučne fondacije unapređuje misiju Pertinija kao i samih Nikola Tesla klubova”, kaže Ignjatovića.

Uz koordinatora programa za inovacije i obrazovanje Aleksandra Ignjatovića, pisca Elisa Osvalta (Ellis Oswalt), direktorku fondacije i direktorku obrazovanja Ešli Redfern Ashley Redfearn), direktorku razvoja Jelenu Gradimir i naravnoosnivača Tesline naučne fondacije Nikolu Lončara, ostali članovi užeg američkog tima za razvoj Nikola Tesla klubova -internacionalne platforme su i direktor programa inovacija Džefri Dobkin (Jeffrey Dobkin), direktor inženjerstva Bob Svejn (Bob Swayne) i direktor nauka Heri Ong (Harry Oung).

Izvor RTS
Takođe će vam se svideti

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More