Pet godina posle požara: Hram Svetog Save u Njujorku postaje duhovni centar Srba

Hram posle požara
172

Prošlo je tačno pet godina od kakao je snažan požar uništio hram Svetoga Save u Njujorku. Zvanično je utvrđeno da je požar izbio iz svećarnika, zbog neugašenih sveća. Prilikom požara, pričaju vernici iz Njujorka, dogodilo se pravo čudo – ikona Svetog Save i drveni krst visok čitav metar, ostali su netaknuti.

Članovi Povereništva ove Saborne crkve Svetog Save u Njujorku su odmah sačinili plan spasavanja i rkeonsturkcije srpske pravoslavne crkve, koju su SAD i grad Njujork označili kao spomenik kulture.
“ Obim posla za Sabornu crkvu od kraja 2017. do danas bio je usredsređen na zatvaranje i stabilizaciju. Uložen je veliki rad potreban za stabilizaciju konstrukcije i zaštitu od vremenskih uslova. To je podrazumevalo  procenu konstrukcije nakon požara, stabilizaciju čeličniim ramovima, uklanjanje privremenih konstrukcija i drvenih krovnih i podnih oslonaca, koji su postojali pre požara, rušenje i uklanjanje šuta, nadzor konstrukcije i zaštitne ograde”, otkrivaju čanovi Povereništva u svom najnovijem izveštaju.

Unutrašnjost crkve Svetog Save

Obavljeni su potom prikupljanje projektne dokumentacije (arhitektonskih i građevinskih crteža), osiguranja, dozvola, inspekcije, pregledi ugovora i pregovori. Izrađen je predlog arhitektonskog projektnog zadatka za privremeno korišćenje hrama, ali zbog obima predviđenih radova i pratećih troškova.

Povereništvo je odložilo ovaj deo posla sa ciljem da to bude deo sledeće faze obnove koja će biti razmotrena i odobrena od strane parohijana i izglasanog Upravnog odbora parohije Sveti Sava u Njujorku.
“Građevinska faza zatvaranja prostora i stabilizacije završena je u avgustu 2020. Izgubili smo vreme od marta do juna zbog vanrednih okolnosti vezanih za kovid – 19 i obaveznog prekida radova u Njujorku.
Posle avgusta 2020. godine, radili smo sa arhitektama, inženjerima i glavnim izvođačem radova na pregledima i odobrenjima završenih radova, kao i na dozvolama sa Odelenjem za građevinu u Njujorku.Zahvaljujući pandemiji, Odelenje za građevinu još uvek ne radi u svom punom kapacitetu, a radovi potrebni za ukidanje naloga za zabranu korišćenja objekta još uvek traju. U ovom trenutku Saborna crkva je zaštićena od daljeg propadanja”, kaže se u izveštaju.

Od januara do septembra 2020, Povereništvo je sarađivalo sa Pododborom na pisanju projektnog zadatka i vodilo je načelne razgovore sa arhitektonskim firmama, preporučenim od strane Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Njujorka, o koracima za sledeću fazu radova. Povereništvo je 20. septembra 2020. godine poslalo novoizabranom Upravnom odboru Predlog projektnog zadatka na 18 stranica, sa sledećim preporučenim prioritetima koje parohijani treba da potvrde.

Na hramu su sačuvani zidovi od propadanja, krovna kontrukcija i pod. Izgrađena je kripta ispod poda. Postavlja se novi krov i uređuje unutrešnjost hrama. Od materijala koriste se uz odobrenje Zavoda za zaštitu spomenika mrki kamen i škriljci.

Građevinske skele na crkvi u Njujorku

“Povereništvo veruje da Saborna crkva Setog Save i čitav kompleks mogu postati duhovni, kulturni, socijalni i obrazovni centar za Srpsku zajednicu u Njujorku i široj okolini, srpskoj dijaspori u Americi i pojačati veze sa Srbijom”, rečeno nam je u Njujorku.

Zato su određeni opšti ciljevi i obim radova u projektnom zadatku su da crkva Svetog Save u fazama dobije prostor za okupljanje i da uspostavi bogosluženja po dobijanju upotrebne dozvole.

Šesnaestog februara 2021. godine, Povereništvo je ponovo uspostavilo komunikaciju sa šest arhitektonskih firmi odobrenih od strane Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Njujorka, tražeći od njih da revidiraju svoje predloge.

Budžet za 2021. predviđa rashod od 200 hiljada dolara za početne radove završne rekonstrukcije hrama Svetog save, za koji mnogi vernici iz Njujorka veruju da će biti završen do kraja 2022. godine.

Marko Lopušina

Izvor Naši u svetu
Takođe će vam se svideti

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More