Objavljena knjiga „Srbi u Austriji“ na nemačkom za Austrijance

Srbi u Austriji na nemačkom jeziku, korice
697

Izdavačka kuća „Prometej“ iz Novog Sada odštampala je juče prve primerke knjige „Srbi u Austriji“ na nemačkom jeziku i posla je u izvoz – za Beč. Zvanični izdavač ovog istorijskog pregleda doseljavanja i bivstvovanja Srba u Austriji jeste Zajednica srpskih klubova u Beču.

„Naš Zajednica, koju čini više od deset srpskih klubova i društava iz austrijske prestonice i pokrajine Beč unapredila je svoju politiku prema Austriji i Austrijancima. Cilj nam je da se naše članice, a i čitava Zajednica što više i što bolje predstave našim domaćinima Austrijancima, koji treba da budu pravilo informisani o srpskoj koloniji u Austriji“, rekao nam je glavni izdavač Luka Markovi, predsednik Zajednice srpskih klubova.

Luka Marković, predsednik Zajednice u Beču

U Austriji živi i radi oko 300.000 Srba. Njih 190.000 je u Beču. Od ukupnog broja oko 90.000 Srba ima austrijsko državljanstvo. Njihove dece govore i pišu nemački. Iz tih razloga Zajednica srpskih klubova u Beču želi da svoj kulturni i patriotski rad prvo usmeri ka našim ljudima koji su asimilisani u austrijsko društvo, a potom i prema samim Austrijancima.

„ Kod nekih Austrijanaca vlada pogrešno mišljenje o Srbima kao agresivnom narodu. I mada bečki zvaničnici hvale austrijske Srbe kao najbolje integrisani strani narod, kao vredne i poštene ljude, javnost i dalje pamti rat u bivšoj SFRJ i „krivicu“ Srba za taj oružani sukob i stradanja. Knjiga „Srbi u Austriji“ na nemačkom jeziku je prilika da Austrijancima pokažemo da nismo agresivan narod, već da smo ljudi sa bogatom istorijskom bašintom i kulturnim nasleđem“, kaže autorka profesor Svetlana Matić.

Knjiga sadrži istorijsku priču u 20 poglavlja. U prvom delu je prikaz doseljavanja srpskog naroda u 16. veku u granična područja Austrije, gde je služio carstvu kao odbrana od turskih napada i najezdi. Dobijanje crkvenih i političkih privilegija i srpsko osvajanje Beča, koji je u 19. veku bio centar naše kulture.

„ U drugom delu se opisuje formiranje srpske kolonije od kraja šezdesetih godina do danas, kada je zaživela kao jugoslovenski savez da bi danas bila snažna srpska zajednica sa više od trideset klubova, društava i udruženja. Zajedno sa parohijama SPC u Austriji naša kolonija deluje kao zastupnik celokupnog srpskog naroda“, kaže Luka Marković.

U trećem delu autori ove knjige na nemačkom, namenjenoj Austrijancima i Srbima sa austrijskim državljanstvo, govori se o pilitičkom status naših iseljenika, koji su najbrojniji stranci, ali i dosta politički zapostavljeni od strane bečkih vlasti. Srbi traže status nacionalne manjine i samim tim pravnu zaštitu i politička prava u Austriji.

„ Srpska kolonija u Austriji se sa jedne strane bori za bolji status kod matice Srbije, koja bi trebalo da osnaži naše kulturno delovanje u ovoj zemlji kroz podizanje i rad Srpskog kulturnog centra u Beču. A sa druge strane naši politički predstavnici, članovi austrijskih partija, poslanici i glasači od Austrije traže da imamo punopravni status nacionalne manjine, čime bismo mi Srbi postali politički subjekt u Austriji“, kaže profesorka Svetlana Matić.

Svetlana Matić, akademik iz Beča

Zajednica srpskih klubova u Beču će, zavisno od mera Austrije prea pandemiji korona virusa, knjigu „Srbi u Austriji“ na nemačkom jezikju d apredstavi janvosti u septembru.

Zajednica želi da nastavi svoju izdavačku delatnost tako što će početkom naredne godine da objavi monografiju o svom decenijskom radu, glavnim klubovima i vodećim srpskim ličnostima u Beču. I ova knjiga će biti prevedena na nemački jezik i biti dostupna Austrijancima.

Marko Lopušina

Izvor Naši u svetu
Takođe će vam se svideti

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More