Dopunsku školu u dvanaest država dijaspore pohađa 5.000 đaka

Foto: Naši u svetu
62

U Nemačkoj je počela školska godina u Dopunskoj nastavi na srpskom jeziku za potomke naših gastarbajtera. U školi u Berlinu nastava se odvija u učionicama. Tako je i u Švajcarskoj, V.Britaniji, Norveškoj, Danskoj, Belgiji, Holandiji, Grčkoj i Južnoafričkoj republiki, gde je glavna kooridnatorka Biljana Bukinac. Ona je već godinama samostalni savetnik u Sektor za srednje obrazovanje i vaspitanje i obrazovanje odraslih Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

“ Kao koordinator zadužena sam za devet država Evrope. Pored mene postoje još dve koordinatorke. Blaženka Trivunčić, zadužena za Francusku, Italiju i Sloveniju, a Tatjana Popović, koorrdinira dve pokrajine Baden-Virtemberg i Bavarska u Nemačkoj. Nastava na srpskom jeziku se organizuje u dvanaest zemalja sveta, gde žive i rade naši ljudi. U školskoj 2020/21. godini nastavu na srpskom jeziku pohađalo je oko 5000 učenika“, obaveštava nas kooridnatorka Biljana Bukinac, u čijoj su ingerenciji škole sa 2.900 đaka.

Foto: Biljana Bukinac, kordinatorka dopunske nastave

Prošlu školsku 2020/21. godinu Ministsrstvao prosvete Srbije počelo je sa novom nastavom u Sloveniji. Ove školske godine 2021/22. pokrenuta je nova nastava na srpskom jeziku u Holandiji. Minstarstvo spoljnih poslova Srbijena javilo je i otvaranje donupsne nastave u Rusiji i u SAD.

Kooridnatorka Biljana Bukinac nam kaže da u suštini obrazovno-vaspitni rad u inostranstvu organizuje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS. A realizuje se u saradnji sa Ministarstvom spoljnih poslova RS i uz  podršku  nadležnih diplomatko-konzularnih predstavništava.

„Nastava na srpskom jeziku u inostranstvu je propisana Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i praktično je deo obrazovnog sistema Repubilke Srbije. U okviru nastave sprovodi se poseban program obrazovanja u inostranstvu koji podrazumeva izučavanje tri predmeta koji imaju nacionalni karakter: Srpski jezik, Moja otadžbina Srbija i Osnovi kulture srpskog naroda.

Radi se o dopunskom obrazovanju koje za učenike srpskog porekla nije obavezno ali im daje  mogućnost da neguju srpski jezik, uče o istoriji i tradiciji  srpskog naroda. Negovanje dvojezičnosti takođe podstiče razvoj ličnih, socijalni i komunikacijskih veština i time stvara šansu za uspešniji profesionalni razvoj naše dece u interkulturalnoj sredini. Obrazovanje na srpskom jeziku u inostranstvu je za učenike besplatno i finasira se iz budžeta Republike Srbije. Polaznici imaju školske knjižice, a na kraju školovanja dobijaju zvanična svedočanstva i diplome R. Srbije“, kaže kooridnatorka Biljana Bukinac.

Dopunska nastava na srpskom jeziku odbija se u dijaspori i pri hramovima Srpske pravoslavne crkve ili pri udruženjima u rasejanju, sa tom razlikom što oni ne izdaju svedočanstva. Kako smo saznali u Beču država Austrija nema srpske dopunske škole, ali je pokazala interesovanje da se uvede ovakvo srpsko obrazovanje. Bilo je i priča da Austrija predlaže da u Beču otvori i Gimanziju na srpskom jeziku. Pregovori dve strane, austrijske i srpske oko ovih predloga nisu okončani.

Učenički hor iz dijaspore

„ U tih dvanaest država gde imamo dopunsku nastavu na srpskom izvodi oko 50 motivisanih i posebno obučenih nastavnika (opet nema tačne podatke bila sam zadužena za 32 nastavnika u osam država, a ove godine za 39 nastavnika u 9 zemalja). Svi angažovani nastavnici imaju potrebno pedagoško obrazovanje i po vokaciji su profesori razredne nastave, profesori srpskog jezika ili eventualno profesori stranog jezika. Nastava se odvija jedanput nedeljno u učionicima domaćih škola, ali se ponekad koriste prostorije pri Srpskoj pravoslavnoj crkvi ili udruženja naših građana.

Velika pažnja posvećuje se i slobodim aktivnostima i u tom segemnetu rada ostvarujemo dobru i kvalitetinu saradnju sa mnogim institucijama u Srbiji”, kaže koodinatorka srpskih škola u rasejanju.

Naši učenici u školama, uz podršku njihovih nastavnika, učestvuju u mnogim projektima, konkursima, takmičenjima i na taj način jačaju vezu sa maticom. Pored mnogo drugih, naši partneri u ostvarivanju slobodinh aktivnosti  su: Kros RTS-a, Narodni muzej iz Beograda, Biblioteka grada Beograda, Dečiji kulturni centar, Kulturni centar Čukarica, Prirodno-matematički fakultet iz Niša, udruženja nastavnika srpskog jezika i muzičke kulture i dr. U ovim školama se obeležavaju državni i verski praznici i organizuju mnoge manifestacije kulture i sporta.

Ove godine učenici i nastavnici Dopunske nastave na srpskom jeziku u  Grčkoj, Nemačkoj, Švajcarskoj, V.Britaniji, Norveškoj, Belgiji, Danskoj i Južnoafričkoj Republici. obeležili su Dan državnosti kroz realizaciju zajedničke aktivnosti „Virtuelni školski hor – himna Bože pravde“.

Ideja za ovu aktivnost potekla je od nastavnice Ljubice Pokrajac koja ostavruje nastavu na srpskom jeziku u grčkoj pokrajini Tesalija, u  gradovima u Volos i Larisa.

Odazvalo se ukupno 230 učenika, a njihove pojedinačne snimke, Ljubica Pokrajac je objedinila u jedan jedinstven snimak. Produkt ove zajedničke aktivnosti je virtuelni školski hor u kojem učestvuju učenici od severa do juga Evrope, pa sve do Južne Afrike.

„ Nastava na srpskom jeziku u Evropi počela je u svim grupama kao neposredan rad u učionici. Odluku o načinu nastave na srpskom jeziku u inostranstvu donose nadležne institucije zemalja u kojima se odvija nastava i verujemo da ćemo i dalje imati priliku da naše učenike viđamo u učionicima kao prirodnom okruženju za učenje”, izjavila nam je Biljana Bukinac.

Kao koordinatorka obrazovno-vaspitnog rada u inostranstvu Biljana Bukinac je postavljena rešenjem ministra prosvete u avgustu  2018. godine. Po profesiji je profesor nemačkog jezika. Kao nastavnik je radila 18 godina u nekoliko beogradskih osnovih škola i gimnazija. Od 2003. godine radi u Ministarstvu prosvete i ima zvanje prosvetnog i samostalnog savetnika, a potom kao koordinator inkluzivnog obrazovanja za Beograd.

Od 2005. do 2008. godine Biljana Bukinac je radila kao nastavnik u Dopunskoj nastavi na srpskom jeziku u Štutgartu. Iskustvo koje je stekla u nastavnoj praksi značajno joj pomaže u obajvljanju poslova koordinatorke.

“Od marta 2020. godine kada se ceo svet suočio sa pandemijom, naša nastava našla se pred novim izazovom, kako u izmenjenim uslovima koje propisuju nadležne institucije zemalja domaćina, organizovati nastavu i deci omogućiti učenje. Zahvaljujući dobro razvijenim digitalnim kompetencijama naših nastavnika, vrlo brzo samo organizovali nastavu na daljinu, časove smo realizovali „uživo“ preko zoomili googlemeetplatforme, a učenicima smo dostavljali materijale i davali povratnu informaciju o napredku preko google učionice. Kombinacija ova dva modela „onljan“ nastave dala je dobre obrazovne rezultate omogućila kontinuitet u učenju.

Kako bi unapredili kvalitet nastave na daljinu, nastavnici su u maju 2020. godine pohađali „onljan“ seminar „Digitalna učionica“ koji je organizovao Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja. Obučeni da koriste raznovrsne digitalne alate i digitalne obrazovne resurse nastavnici su pripremali zanimljive „onlajn“ časove na kojima su učenici imali priliku da učestvuju u kvizovima, animacijama i budu aktivni na jedan drugačiji način”, objašnjava nam kooridnatorka Biljana Bukinac.

Marko Lopušina

 

Izvor Naši u svetu
Takođe će vam se svideti

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More