Srpski kulturni centar u Pekingu zatvoren samo pola godine posle otvaranja!

FOTO: mfa.gov.rs
255

PEKING – Uz zvuk gusli, među delima savremene likovne i primenjene umetnosti, krajem novembra prošle godine svečano je otvoren Srpski kulturni centar u Pekingu „Ivo Andrić”, a ovih dana već je privremeno obustavio rad jer nije završena kompletna papirologija u skladu sa procedurama NR Kine.

“Akt o registraciji i dozvola za rad samog centra uredno su dobijeni pre otvaranja Kulturnog centra i time je deo formalnosti uspešno okončan, no ostao je deo koji se tiče razlika u poreskom sistemu koji se bitno razlikuje u odnosu na Republiku Srbiju. Naša ambasada u Pekingu sve vreme je bila angažovana u cilju povoljnog rešavanja pitanja statusnog i poreskog tretmana i poslovanja, ne samo ustanove, već i zaposlenih”, kažu za „Politiku” u Ministarstvu culture.

Iz Ministarstva spoljnih poslova Srbije ističu da su nastale teškoće rezultat različitih propisa i statusa koji Kulturni centar Srbije u Pekingu ima u Srbiji i NR Kini.

“Naime, sporazum između vlada Srbije i Kine o obostranom osnivanju kulturnih centara predviđa da se oni osnivaju i deluju u skladu sa propisima države prijema. Ovo praktično podrazumeva da Kulturni centar Srbije u Pekingu (i direktor centra), prema tumačenju kineske strane, deluje kao kinesko pravno lice (praktično kineska „firma”), dok se po našem zakonu kulturni centar smatra javnom organizacijom koja deluje u okviru budžetskog sistema Republike Srbije”, saopštilo je naše Ministarstvo spoljnih poslova.

Stoga je, kažu, potrebno rešiti pitanja statusnog i poreskog tretmana i poslovanja – ne samo kulturnog centra kao ustanove, odnosno pravnog lica, već i statusa lica koja su tamo zaposlena.

Zbog različitih zakonskih propisa pojavio se i tehnički problem sa sadržajem pečata koji Kulturni centar Srbije koristi u poslovanju, jer naš zakon definiše da pečat mora biti isključivo na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu (ne može biti na stranom jeziku i pismu), dok kineski zakon propisuje obavezu da pečat mora biti isključivo na kineskom jeziku i sa propisanim simbolima.

Ministarstvo kulture očekuje da će centar „Ivo Andrić” do jeseni nastaviti sa redovnim aktivnostima jer je „ovde reč isključivo o administrativno-tehničkoj prepreci i rešenju”. S obzirom na najavu skorog otvaranja Kulturnog centra NR Kine u Beogradu, naše ministarstvo veruje da će kineska strana vrlo brzo ponuditi rešenja za prevazilaženje administrativnih prepreka.

Izvor Politika
Takođe će vam se svideti

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More