Poražavajuće: Od 300 pritužbi zaštitniku – skoro trećina nasilje nad decom

FOTO: Pixabay
453

BEOGRAD – Beskompromisna borba u cilju punog ostvarivanja prava deteta i posvećen rad svih nadležnih u državi kako bi svakom detetu omogućili bezbrižno detinjstvo i pravilan razvoj, moraju biti naš svakodnevni i najvažniji cilj, poručio je zaštitnik građana Zoran Pašalić povodom Svetskog dana deteta, koji se svake godine obeležava 20. novembra na godišnjicu usvajanja Konvencije o pravima deteta.

U toku prethodnih godinu dana Zaštitinik građana je u oblasti prava deteta primio skoro 300 pritužbi, a gotovo trećina njih odnosi se na nasilje nad decom. Da bi se predupredili naredni slučajevi svih oblika nasilja nad najmlađom populacijom, Zaštitnik građana je nadležnim organima uputio oko 50 preporuka, navodi se u saopštenju.

Zakonodavni okvir za ostvarivanje i zaštitu prava deteta u Srbiji je unapređen, ali su sistemi prevencije i zaštite dece od nasilja, zlostavljanja, zanemarivanja i iskorišćavanja i dalje neefikasni i nedovoljno razvijeni, dok zakonska zabrana fizičkog kažnjavanja dece i dalje ne postoji, ukazuje Pašalić.

Nasilje nad decom, bilo da se događa u porodici, u školi ili među vršnjacima, ostavlja višestruke i dugotrajne posledice na fizičko i mentalno zdravlje deteta, njegov psiho-socijalni razvoj, a u najekstremnijim slučajevima dovodi i do smrti deteta, upozorava Pašalić.

I pored toga što je donošenjem novog Zakona o sprečavanju nasilja u porodici unapređena saradnja organa koji su nadležni da štite decu od nasilja, još uvek se uočavaju propusti u njihovom radu.

Poražavajuće je, ističe Pašalić, što i dalje moramo da ukazujemo da pravo na bezbedno odrastanje i razvoj imaju i deca iz posebno osetljivih grupa – siromašna deca, deca sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, teško bolesna deca, deca koja žive i rade na ulici, deca koja žive u ruralnim sredinama, deca izbeglice i žrtve rata, deca žrtve nasilja, navodi se u saopštenju.

Pašalić ističe i da se seksualno nasilje i dalje teško otkriva.

On pozdravlja najavu Ministarstva prosvete o izradi novog obrazovnog paketa o seksualnom obrazovanju, kako bi deci, roditeljima i zaposlenima u obrazovnom sistemu, bio obezbeđen izvor informacija o seksualnosti, reproduktivnom zdravlju, privatnosti i zaštiti od seksualnog zlostavljanja i iskorišćavanja.

„Danas ne treba zaboraviti posebno talentovanu decu, koja osvajaju nagrade na prestižnim takmičenjima u svetu, a koja su nevidljiva u moru sveprisutnog šunda“, istakao je Pašalić.

Na Svetski dan deteta, Zaštitnik građana predstaviće Poseban izveštaj o stanju prava deteta u Srbiji, koji analizira zakonodavni okvir u ovoj oblasti, njegovu usklađenost sa međunarodnim standardima i efikasnost primene u svakodnevnom životu deteta, navodi se u saopštenju.

Izvor Tanjug
Takođe će vam se svideti

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More