Srbija odlaže isplatu ovim građanima

"Pravo i pravda nije jednako"

416

Za imovinu oduzetu posle Drugog svetskog rata, koja u naturi ne može da bude vraćena vlasnicima i naslednicima, predviđeno je obeštećenje.

Međutim, rok za isplatu akontacije još jednom se pomera. Umesto 15. decembra ove godine, novac će stići tek 2021. To je predviđeno izmenama i dopunama Zakona o vraćanju imovine i obeštećenju, koji je pred poslanicima, piše b92.net.

Marija Krstić iz Agencije za restituciju kaže da je razlog za odlaganje isplate ukupnog iznosa koji će krajnji korisnici obeštećenja dobiti to što nikako ne sme biti ugrožena makroekonomska stabilnost države.

Ona je podsetila da je ukupan iznos obeštećenja kada se okončaju svi postupci određen na 2 milijarde evra, dok je prema proceni vrednost oduzete imovine 13,6 milijardi evra.

„Nijedna država u kojoj je sprovođena restitucija oduzimane imovine nije vraćena potpuno u naturalnom obliku“.

Na pitanje da li građani imaju izbora da prihvate umanjene iznose na koje će dodatno čekati još tri godine, Krstić je kazala da je stvar njihove volje da li će da pristanu.

„Restitucija, Agencija, Isplata, Pravoo. Svrha restitucije jeste vraćanje u naturalnom obliku, građanima preostaja da pristanu a svako ima prava da štiti svoje imovinske interese ukoliko smatraju da mogu da postignu više“, kazala je na pitanje da li država treba da strahuje od tužbi nezadovoljnih naslednika pred Sudom za ljudska prava u Strazburu.

Krstić je istakla da je još jedan razlog za odlaganje isplate obeštećenja taj što se suočavaju sa velikim teškoćama u procesu prikupljanja dokaza.

„Građani su u obavezi da ih prikupljaju a sa druge strane i Agencija po službenoj dužnosti je te dokaze dužna da utvrdi. Mi pričamo o vremenu pre 70-80 godina, u međuvremenu su bila bombardovanja, razni požari, poplave, dokazi se nalaze u arhivama, a nismo u stanju da ih pribavimo“, kaže ona.

Prema njenim rečima, Agencija za restituciju je do sada od 76.000 podnetih zahteva rešila 70 odsto. Vraćeno je 475.000 kvadratnih metara poslovnih prostora, objekata, stanova, neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta je vraćeno 347.000 hektara, šumskog 54.000 hektara a poljoprivrednog 37.500 hektara.

Izvor Infobrif
Takođe će vam se svideti

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More