Stranci u Austriji moraju biti zaštićeni, svaku diskriminaciju mogu da prijave na poseban broj telefona

Foto/Pixabay
253

Diskriminacija je jedan od oblika nejednakog tretmana pojedinaca i grupa na različitim nivoima i ona je u svakom pogledu u suprotnosti sa načelom ljudskih prava.
Ljudska prava u Austriji važe podjednako za sve ljude. Pored toga, postoje i osnovna prava, koja važe samo za austrijske državljane. Na primer, pravo glasa na saveznim i pokrajinskim izborima imaju samo austrijski državljani. Međutim, ni u kom slučaju neko ne može imati veća prava na osnovu pola, vere, shvatanja ili porekla i svaka vrsta diskriminacije u Austriji je nepoželjna, piše Dijaspora.tv.

Blizu 20% austrijskog stanovništva su osobe sa migracionim korenima i stranog porekla. Nažalost, mnogi od njih su doživeli da budu žrtve rasizma i diskriminacije.

Za sve one koji su doživeli da budu diskriminisani, kao i za svedoke takvih slučajeva, postoji mogućnost da se putem posebnog telefonskog broja, pri Službi za građane u Saveznom ministarstvu za integraciju, prijave takvi slučajevi.

Služba za građane u Saveznom ministarstvu za integraciju ima posebnu telefonsku liniju na koju se mogu prijaviti slučajevi rasizma i diskriminacije u Austriji, nad osobama migrantskog porekla. Ova služba prijavljene slučajeve diskriminacije prosleđuje specijalizovanim savetovalištima. U principu, na ovaj broj telefona se može javiti svako ono lice, koje je diskriminisano zbog svog porekla, boje kože ili veroispovesti.
Ovaj projekat je zaživeo 2015. godine, a u izradi koncepta je sarađivala nevladina organizacija ZARA, koja pruža pravne savete licima koja su bila žrtve rasizma. Postojanje takvog jednog centralnog mesta za uspostavljanje prvog kontakta je sigurno ispravan korak u vremenima kada raste broj slučajeva diskriminacije, ksenofobije i antisemitizma.

Građani se u navedenim slučajima mogu obratiti Službi za građane pri Ministarstvu za inostrane poslove i integraciju od ponedeljak do petka od 08.00 do 17.00 časova putem broja telefona 050 11 50 4242, piše Dijaspora.tv.

Izvor Dijaspora.tv
Takođe će vam se svideti

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More