Hiljade ljudi u Srbiji poverilo je na čuvanje matične ćelije kompaniji koja je izgubila licencu

Samo roditelji u Srbiji Između 8 000 i 10 000 uzoraka matičnih ćelija svoje dece i za čuvanje na 20 godina platili po 1 800 evra