Predstavljanje knjige “Srpska stvaralačka inteligencija u rasejanju”

Wikimedia commons
161

U četvrtak, 17. oktobra, u 12 časova u Svečanoj sali Matice srpske u Novom Sadu biće predstavljena knjiga prof. dr Vladimira Grečića “Srpska stvaralačka inteligencija u rasejanju – Nužnost saradnje matične države i dijaspore”. Pored autora, o knjizi govore, akademik Časlav Ocić, dr Dragomir Radenković i prof.dr Đorđe Lopičić.

U izdanju Leksikografskog odeljenja Matice srpske publikovana je knjiga “Srpska stvaralačka inteligencija u rasejanju, nužnost saradnje matične države i dijaspore”, prof. dr Vladimira Grečića. Glavni urednik izdanja je prof. dr Ljiljana Pešikan Ljuštanović, a recenzenti prof. dr Blagoje Babić, prof. dr Mlađen Kovačević i dr Dragomir Radenković. Publikovanje knjige finansijski je podržao Miloš Radović, privrednik i aktivni član srpske zajednice iz Čikaga.

Rad na studiji „Srpska stvaralačka inteligencija u rasejanju” je počeo upravo u vreme obeležavanja dva jubileja – 220. godišnjice rođenja i 200. godišnjice useljenja Đorđa Šagića u Ameriku, koji je u istoriji seoba Srba u prekookeanske zemlje, poznat kao prvi Srbin koji se doselio u SAD i ostao na tlu Amerike do kraja života, kao rodonačelnik srpske zajednice na američkom geografskom prostoru.

Knjiga pruža kratak uvid u istoriju srpskih seoba, posebno od devedesetih godina 19. veka do danas, uz naglasak na glavne migracione talase. Jedan od najznačajnijih talasa odvijao se u poslednjoj deceniji 20. veka, a ni danas ne gubi na aktuelnosti. Aktuelnost teme dolazi do izražaja i ako se ima u vidu da je sve više mladih i obrazovanih ljudi u Srbiji koji traže mogućnosti iseljenja i bolje uslove za rad i život negde drugde u svetu. Knjiga je, u pogledu stepena analize, komparativnog karaktera. Svi stavovi su jasni i dokumentovani. Dati su i neki predlozi za dogradnju strategije i politike Srbije prema stvaralačkoj dijaspori.

Učinjen je popis od oko 240 ličnosti srpske stvaralačke dijaspore. Knjiga je namenjena pre svega naučnoj i stručnoj javnosti – svima onima koji žele da izađu iz okvira konvencionalnog, steknu neka saznanja koja će im pomoći da kreativnije obavljaju neku funkciju vezanu za tržište rada, da rade, razmišljaju, efikasnije koriste resurse kreativnog potencijala iz resejanja, ali i široj javnosti.

Autor, dr Vladimir Grečić je redovni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Bio je ekspert UN za migracije. Polje njegovog interesovanja bile su međunarodne migracije stanovništva, uključujući „odliv mozgova”, osobito seobe Srba, pitanja izbeglica i slične teme.

Izvor RTS.RS
Takođe će vam se svideti

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More