Svaki zaduženi građanin duguje više od 10.000 evra

Pixabay
134

Kredite kod banaka u Crnoj Gori ima 119 hiljada građana, a oni su po poslednjim podacima Centralne banke (CBCG) ukupno zaduženi 1,3 milijarde evra.

To znači da je svaki od ovih građana u proseku dužan 10.700 evra, piše “Pobjeda”.

Pošto u Crnoj Gori ima 248 hiljada zaposlenih i 120 hiljada penzionera ili ukupno 368 hiljada, podaci takođe pokazuju da je svaki treći građanin, koji ima prihode, korisnik kredita, prenosi Investitor.

Prosečna zaduženost građana je u poslednjih pet godina značajno porasla sa 7,9 hiljada evra u 2014. na 10,7 hiljada u tekućoj godini, navode iz Centralne banke.

Broj građana u kreditima je 20 odsto ukupnog broja od 620 hiljada stanovnika.

Kada se, međutim, ukupni krediti stanovništva podele sa brojem svih građana dolazi se do podatka da svaki, i onaj tek rođeni, u proseku duguje preko dve hiljade. Mereno ukupnim kreditima (privrede i stanovništva) od tri milijarde evra, dolazi se do podatka da je svako u proseku dužan pet hiljada evra.

Zbog visoke zaduženosti gradana, naročito u gotovinskim neobezbedenim kreditima, pre par dana reagovala je i Centralna banka i donela, stručno rečeno, makroprudencione mere na rok od dve godine, kojima se predviđa da banke od 1. januara prilikom odobravanja gotovinskih kredita građanima čiji je rok otplate duži od osam godina, moraju zahtevati njihovo potpuno obezbedenje kvalitetnim kolateralom.

CBCG je odlukom definisala i mere za banke koje ve ćimaju veliki iznos ovih kredita.

Predviđeno je da banke koje imaju visoku izloženost na osnovu gotovinskih kredita odobrenih fizičkim licima sa preostalim rokom otplate dužim od šest godina (više od 50 odsto sopstvenih sredstava banke) mogu odobravati ove kredite građanima sa rokom otplate dužim od šest godina, uz uslov da je kredit obezbeđen kvalitetnim kolateralom, prenosi B92.net.

Po mnogim procenama ograničavanje gotovinskih kredita kroz traženje kvalitetnog kolaterala će smanjiti kreditnu aktivnost, iako podaci CBCG pokazuju da banke imaju ogroman potencijal za odobravanje kredita i da njihova likvidnost iznosi 1,1 milijardu evra.

U CBCG kažu da je zaduženost u gotovinskim neobezbeđenim kreditima visoka i da su ih morali ograničiti, ali da stanje nije alarmantno. Iznose i podatak da je CG u boljoj poziciji nego zemlje regiona jer ukupni krediti stanovništva čine 27 odsto BDP, a recimo u Hrvatskoj i Sloveniji preko 30 odsto, a na nivou EU oko 50 odsto.

Izvor Tanjug
Takođe će vam se svideti

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More