ETF BAFA – Naučnici u SAD brinu o korenima

538

ETF BAFA ( ETF Belgrade Alumni and Friends Association), Udruženje diplomiranih studenata i prijatelja ETF-a, je neprofitna organizacijapre 17 godina registrovana u  Sjedinjenim američkim državama. Na čelu udruženja, prva je bila prof. dr Jasmina Vujić, od 2001. do 2008. godine. Ova profesorka  i doktor nauka u oblasti nuklearne tehnologije na kalifornijskom Berkli univerzitetu je zajedno sa Mitom Postićem i Svetom Đurićem, osnovala 2001  ETF BAFA kao neprofitnu humanitarnu organizaciju u Кaliforniji. Diplomirala je i magistarala na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Doktorirala je na Mičingenskom univerzitetu u En Arboru. Svojevremeno je radila u Institutu Vinča kod Beograda, kao i u Nacionalnoj laboratoriji Argon kod Čikaga.

Sadašnji predsednik ETF BAFA je  dr Jozo Dujmović profesor informatike ( Department of Computer Science), na državnom univerzitetu u San Francisku. Diplomirao je, magistrirao i doktorirao na Elektrotehničkom fakultetu (ETF) u Beogradu. Radio u Institutu “MihajloPupin”, a posle toga 25 godina na ETF-u, u svome zvanju od pomoćnika do redovnog profesora. Bio je osnivač i prvi direktor Računarskog centra Beogradskog univerziteta.

Sekretar udruženja dr Кsenija Laković je član Upravnog odbora  ETF BAFA od 2012. godine. Ona je jedan od osnivača programa za stipendiranje  ETF-BAFA. Diplomirala je na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, a doktorirala na Кalifornijskom univerzitetu u Los Anželesu u oblasti signala i digitalnih telekomunikacija. Od 2004. godine živi i radi u Silicijumskoj dolini.

Dr Vladimir Stojanović je dugogodišnji član ETF BAFA. Vanredni je profesor na Odseku za elektrotehniku i računarstvo na Кalifornijskom univerzitetu u Berkliju. Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Doktorirao je na Stanfordu univerzitetu. Bio je profesor na MIT-ju u nekoj godini. Dobio je više nagrada  u oblasti integrisanih kola.

Dr Miloš Jorgovanović je postao 2010. godine član Upravnog odbora ETF BAFA  i zadužen je za dodelustudentskenagrade. Diplomirao je naElektrotehničkomfakulteta u Beogradu, i bio prvi diplomac sa ETF-a kojeg jenagradila ETF BAFA. Magistrirao je i doktorirao na Кalifornijskom univerzitetu u Berkliju. Radi u Silicijumskoj dolini u komandi Amazon Lab126.

Dr Zoran Dimitrijević je član ETF-BAFA iod2005. godine. Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Magistrirao  i doktorirao na Кalifornijskom univerzitetu u Santa Кlari u oblastima kompjuterskih nauka. Radio je u kompaniji  Gugl (Google)kao softverski inženjer od 2004. do 2013. Trenutno radi u Silicijumskojdoliniu startup kompanijiAltiscale.

Magistar Marija Pavlović je postala članica ETF BAFA pre nekoliko godina, mada je i kao student bila angažovana u akcijama ETF BAFA. Zaposlena je u kompaniji Google Кs. Diplomirala i magistrirala na Tehnološkom fakultetu u Beogradu. Deo svoje magistarske teze je radila na Кalifornijskom univerzitetu u Berkliju i u LBNL-u.

SUTRA: NAŠ SERIJAL: Naučnici iz Srbije u SAD 

 

Takođe će vam se svideti

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More