TOKSIN UTIČE NA OBOLEVANjE DECE

Među prvima na jučerašnjem skupu izlaganje je imao i dr Darko Laketić predsednik Vladine komisije za utvrđivanje posledica Nato bombarodovanja.Govoreći na temu „Učestalost malignih oboljenja kod generacije dece rođenih nakon 1999. godine“ dr Laketić je pojasnio osetljivost dece do devet godina na maligne bolesti usled pojave nekog toksina .Dr Laketić je takođe važnim istakao uspešnost saradnje sa italijanskim stručnjacima koji se bave posledicama bombarodvanja na zdravlje svojih vojnika koji su u sastavu KFOR-a boravili na KiM.