– Mirko igra glavnog junaka, Živu Radosava, učesnika Velikog rata, koji je za Srbe bio bratoubilački. Dramom je obuhvaćeno vreme od atentata u Sarajevu do uticaja tog događaja na srpsku enklavu u Mađarskoj. Srbi će postati optanti, ljudi koji se odriču dotadašnjeg državljanstva i prihvataju novo, države u kojoj živi većina njihovog naroda. U matičnoj državi obećani su im poslovi i njive, a mnogi su završili u vagonima u Futogu ili su se kasnije dalje raseljavali – opisala je rediteljka.

Turneju predstave po Vojvodini omogućila je Vlada Mađarske, koja finansira rad SŠ “Nikola Tesla”.