Nemačka kroz razvojne projekte investirala u Srbiji više od 1,9 milijardi evra

Pixabay
111

Ministar za evropske integracije Jadranka Joksimović i ambasador Nemačke Tomas Šib prisustvovali su svečanosti kojom je obeležen završetak još jedne uspešne godine u segmentu razvojne saradnje i partnerstva dve države.

Jadranka Joksimović, koja je i koordinator razvojne saradnje, ukazala je da je Nemačka veoma značajan politički, ali i pouzdan bilateralni partner, što potvrđuje i podatak da je ta država – kroz brojne razvojne projekte u Srbiji investirala preko 1.9 milijardi evra, navodi se u saopštenju resornog ministarstva.

Ona je precizirala da je u periodu od 2014. do 2019. godine vrednost ukupne razvojne pomoći blizu 660 miliona evra, od čega je preko 160 miliona evra bespovratna pomoć.

Tokom 2019. godine Vlada SR Nemačke je opredelila do sad najveći godišnji iznos razvojne pomoći Srbiji od 230 miliona evra, od čega čak 186 miliona evra na uspešno završenim pregovorima održanim u Berlinu 19. i 20. novembra.

FOTO TANJUG/ TANJA VALIC

Ministar je, uz zahvalnost na sveukupnoj pomoći u procesu evropskih integracija, objasnila da je razvojna saradnje Srbije i Nemačke u prethodnom periodu bila usmerena na realizaciji dugoročnih ciljeva u nekoliko ključnih oblasti, usaglašenih između dve strane i definisanih strategijom razvojne saradnje Nemačke.

To su podrška daljem razvoju demokratije i vladavina prava, razvoju dobrog upravljanja, razvoju tržišne ekonomije, životne sredine i energetike i jačanju regionalne saradnje.

Joksimovićeva je naglasila da su segmentu tehničke saradnje započete i završene brojne reforme u kojima su ostvareni zapaženi rezultati koji su od izuzetne važnosti za razvoj Republike Srbije, njeno približavanje EU i bolji život građana.

U procesu pristupnih pregovora sa Evropskom Unij0m Nemačka pruža konkretnu podršku Srbiji kroz programe i projekte tehničke saradnje na polju pripreme pristupnih pregovora, kroz podršku konkretnim pregovaračkim poglavljima, uključujući i pripremu pravnog i institucionalnog okvira, kao i uspostavljanje struktura i adekvatnih kapaciteta za efektivno korišćenje strukturnih fondova EU u budućnosti.

Posebno je, prema rečima ministra, važan podataka da će početkom iduće godine Vlada Nemačke započeti reviziju trenutne strategije razvojne saradnje sa Srbijom za period 2016-2020, i da će rezultati ovog procesa predstavljati osnovu za buduću razvojnu saradnje.

Ona očekuje da će, kao i prilikom izrade tekuće strategije, biti uspostavljen konsultativni proces sa nemačkim partnerima i da će se kroz konstruktivan dijalog zajednički oblikovati razvojna strategiju koja će biti usklađena kako sa ključnim oblastima od interesa za razvojnu saradnju Nemačke, tako i sa ključnim nacionalnim razvojnim prioritetima Srbije.

Ministar očekuje da će se i buduća saradnja dve države, uostalom kao i dosadašnja, nastaviti u atmosferi otvorenog dijaloga i obostrane posvećenosti, a na ostvarivanju značajnih rezultata na polju održivog socio-ekonomskog razvoja Srbije kroz sektorske reforme vođene procesom EU integracija i njene dalje izgradnje kao modernog i naprednog društva.

Svečanosti su, pored predstavnika ambasade Nemačke, prisustvovali partneri iz nemačke Organizacije za tehničku saradnju (GIZ) i Nemačke razvojne banke (KfW), navodi se u saopštenju.

Izvor Tanjug
Takođe će vam se svideti

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More