Fondacija Ana i Vlade Divac: Pomoć dobilo više od 20.000 ljudi kroz humanitarne i razvojne projekte

Stipendisti sa Anom Divac, Foto: Fondacija Ana i Vlade Divac
161

Fondacija Ana i Vlade Divac je u 2019. godini, uz pomoć partnera, donatora i građana usmerila 2,1 miliona dolara za pomoć građanima.

Pomoć je dobilo više od 20.000 ljudi kroz različite humanitarne i razvojne projekte i aktivnosti, a fokus je bio na razvoju lokalnih zajednica i ruralnih područja Srbije kroz poljoprivredne i druge grantove, podršci omladinskim projektima, ekonomskom osnaživanju najugroženijih društvenih grupa, razvoju socijalnog preduzetništva i prekvalifikaciji u IT sektor, saopštila je Fondacija “Ana i Vlade Divac”.

Fondacija je, zajedno sa partnerima, bila posebno posvećena strateškom razvoju filantropije i negovanju kulture davanja.

Tokom protekle godine za 11 ugroženih porodica na Kosovu i Metohiji obezbeđeni su ogrev, hrana i nameštaj, dok je za 5 ugroženih porodica u različitim delovima Srbije urađena adaptacija kuća. U okolini
Prijepolja su tri porodice prvi put dobile kupatila.

Mlada pčelarka iz Osanice, Foto: Fondacija Ana i Vlade Divac

Dodelili smo 137 učeničkih stipendija đacima širom Srbije koji postižu odlične rezultate u školi, a potiču
iz materijalno ugroženih porodica.

Takođe, Fondacija je, u saradnji sa grupom donatora iz SAD-a, nastavila sa programom IT Bootcamp –
neprofitnom školom za prekvalifikacije u IT sektoru koju je u 2019. u Beogradu i Nišu besplatno pohađalo i završilo 202 polaznika, od kojih je do sada 45% našlo posao ili praksu u ovoj oblasti.

Kroz podršku razvoju poljoprivrede, 115 poljoprivrednih domaćinstava sa više od 500 članova započelo
je i razvilo sopstveni posao ili poljoprivrednu proizvodnju. Pomoć je data u vidu domaćih životinja,
poljoprivredne mehanizacije i građevinskog materijala.

Podržali smo i 43 organizacije civilnog društva širom Srbije i pomogli im da u svojim lokalnim
zajednicama urede javni prostor ili pomognu najugroženijim sugrađanima, dok je šest grantova bilo
namenjeno ženskom preduzetništvu.

Radansk ruža, Foto: Foto Fondacija Ana i Vlade Divac

Izgrađen je most preko Banjske reke koji će olakšati život 500 stanovnika 7 sela ovog kraja, koji su bili
odsečeni od Kuršumlijske banje.

U toku ove godine obezbeđeno je 550 paketa hrane i sredstava za ličnu higijenu za najugroženije
porodice, kao i 12. 000 obroka za korisnike Crkvene narodne kuhinje.

Fondacija je podržala rad Centra za azil za 350 pasa i 100 mačaka u Mladenovcu.

U 2019. objavili smo nekoliko ekskluzivnih istrazivanja: „Istraživanje o davanjima u dijaspori“ „Istraživanje o položaju mladih koji žive i rade na selu“, „Koliko lokalne samouprave ulažu u sprovođenje
omladinske politike?“ i „Index participacije mladih na socijalnom, ekonomskom i političkom nivou“.

Zajedno sa partnerima smo tokom cele godine radili na razvoju filantropije kroz aktivnosti i javne
kampanje. Predstavili smo „Stvarno važnu karticu“, prvu potrošačku karticu za opšte dobro u 6 gradova
Srbije okupivši lokalne organizacije, lokalne samouprave, građane i lokalne biznise oko jednog cilja,
poboljšanja kvaliteta života u ovim gradovima.

Učestvovali smo u radu Saveta za filantropiju Vlade Republike Srbije kroz tri radne grupe i jedno radno
telo i doprineli da se neoporezivi deo za stipendije i kredite učenika i studenata poveća sa dosadašnjih
11.741 RSD na 30.000 RSD mesečno.

Posebnu zahvalnost dugujemo medijima bez kojih reči o dobročinstvu ne bi dospele do građana. Hvala
vam na više od 830 medijskih izveštaja u 2019. Fondacija Ana i Vlade Divac zahvaljuje se svim građanima,
partnerima, medijima i donatorima na poverenju i podršci u protekloj godini, saopštila je Fondacija Ana i Vlade Divac.

Izvor Naši u svetu
Takođe će vam se svideti

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More