Ovo „prevazilazi akademske okvire“, mandat dekana Bogoslovskog nije verifikovan

Foto: Wikipedia
208

Mandat dekana Bogoslovskog fakulteta nije verifikovan na jučerašnjem zasedanju Senata Univerziteta BU. Konstatovano je da su prilikom izbora prekršena pravila, piše Blic.

Senat Univerziteta u Beogradu dao je mandat upravi Univerziteta da odredi članove radne grupe koja će se baviti usaglašavanjem Statuta Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta (PBF) sa Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom UB.

Rektorka tog univerziteta Ivanka Popović rekla je na jučerašnjoj sednici Senata da ovo pitanje „prevazilazi akademske okvire“ i da je to važan zadatak, s obzirom na važnu ulogu PBF za Beogradski univerzitet, SPC i celo društvo, piše Danas.

Popović je zamolila Senat za „strpljenje i razumevanje“, napominjući da „ishitrene odluke nikom ne bi koristile“. Ona je rekla i da postoji „dobra volja svih strana da se cela stvar razreši“.

Rektorka je prethodno pročitala mišljenje Odbora za statutarna pitanja UB koji je zaključio da odredbe Statuta PBF i Pravilnika o uslovima, načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika i saradnika PBF nisu u saglasnosti sa Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom UB i da ih je neophodno usaglasiti.

Prva tačka dnevnog reda jučerašnje sednice bila je verifikacija mandata novog dekana PBF Zorana Rankovića, ali je na predlog rektorke skinuta, jer kako je rekla, Senat nema dovoljno informacija da bi se izjasnio.

Popović je pomenula da je dekanima upućen dopis redovnog profesora PBF Vladana Perišića, u kome on iznosi primedbu na pomenutu tačku dnevnog reda i ocenjuje da izbor dekana na PBF ne može biti verifikovan zato što nije izvršen u skladu sa zakonom.

„Postojeći Savet ovog fakulteta nije izabran na način propisan Statutom fakulteta. Od 15 članova Saveta koje bira Nastavno-naučno veće samo je jedan izabran tako što je imao dovoljan broj glasova (većinu od onih koji imaju pravo glasa). Ostalih 14 izabrano je u drugom krugu glasanja tako što su imali više glasova od ostalih (ali ne i apsolutnu većinu kako propisuje Statut). Prema tome, Savet PBF je zbog toga nelegalan. Zato svaka odluka nelegalnog Saveta mora biti nelegalna“, navedeno je, između ostalog u Perišićevom dopisu.

On je napomenuo i da prilikom izbora Saveta „verovatno niko od članova NN veća nije bio svestan da se čini prestup“, ali da je „problem nastao od trenutka kada je Fakultetu saopšteno da je time načinjen ozbiljan prestup“, te da se izbor mora ponoviti uz poštovanje pravila propisanih Statutom.

O ovoj temi na Senatu nije otvorena rasprava, a svi rektorkini predlozi su usvojeni jednoglasno. Sednici je prisustvovao i v. d. dekana PBF Zoran Ranković.

Predstavljajući analizu o upisu studenata na fakultete UB, prorektor UB Petar Bulat je rekao da opada interesovanje za osnovne studije, ali ne drastično, ilustrujući to podatkom da je na budžetu ostalo nepopunjeno 7,5 odsto mesta, a 28 odsto za samofinansirajuće studente. Na master studijama prazno je ostalo pet odsto budžetskih i 54 odsto mesta na samofinansiranju dok na doktorskim studijama na budžetu nije popunjeno 11 odsto budžetskih i 62,78 odsto mesta za samofinansirajuće akademce.

Bez „prelivanja“ budžetskih mesta

Prorektor Petar Bulat je obavestio Senat da je Ministarstvo prosvete formiralo komisiju koja priprema upis za narednu školsku godinu i da je planirano da se budžetska mesta ne dodeljuju fakultetima već po studijskim programima. To znači da će „prelivanje“ budžetskih mesta sa jednog na drugi studijski program biti zaustavljeno. Bulat kaže da će to voditi ka promenama u načinu finansiranja, ali da će uprava UB insistirati da se zadrže studijski programi od važnosti za državu, bez obzira na interesovanje studenata za upis. Rektorka Ivanka Popović je kazala da ne očekuje da će fakultetima biti smanjeni prihodi koje dobijaju od države i dodala da sa predstavnicima Ministarstva prosvete ima konstruktivne razgovore.

Izvor Danas
Takođe će vam se svideti

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More