Ovaj deo Srbije postaće luksuzno odmaralište: Hoteli visoke kategorije, vile, zainteresovani nemački investitori

vikipedija
338

U toku je javni uvid povodom izrade izmena i dopuna Plana detaljne regulacije turističkog naselja Beli Bagrem u opštini Veliko Gradište. Obuhvat plana zauzima površinu od 229,86 ha, a njime je, između ostalog predviđena gradnja hotela visoke kategorije, ali i luksuznih vila, bazena, kao i dodatno širenje plaže. Za gradnju hotela, između ostalih, zainteresovani su i nemački investitori, piše poslovni portal eKapija.

Izmenama i dopunama područje je podeljeno na 11 urbanističkih zona, koje se izdvajaju po svojim prostornim i planskim karakteristikama, prenosi Blic.

Zona A zauzima deo severno od prevlake. Planski ovu zonu karakteriše nova izgradnja na neizgrađenom prostoru, kao i uređenje u okviru formiranih celina (teniski tereni, marina). Turizam i ugostiteljstvo su planirani kroz izgradnju hotela visoke kategorije i to u formi hotelskog kompleksa koji bi preko nasipa imao direktne vizure i kontakt sa Dunavom.

Površina javne namene koja je opredeljena za nasip, a na koju se naslanja Zona A, potrebno je da svojim uređenjem podržava sadržaje u kontaktu, kako bi se sa rekom ostvarila adekvatna komunikacija kako vizuelna tako i pešačka. Uz ulicu Jezersku planirani su ostali turistički sadržaji i to po već započetom principu a gde se mogu naći objekti svih tipova turističkog smeštaja.

Teniski tereni se zadržavaju na lokaciji na kojoj već postoje, a u okviru opredeljenog prostora moguća je dopuna pratećim sadržajima kao što su svlačionice, kancelarije, ostave za rekvizite i sl. Postojeća marina je planirana za dopunu sadržajima u skladu sa propisima za ovu vrstu objekata.

Na neizgrađenim površinama planirana je organizacija ostalih turističko-ugostiteljskih sadržaja koji podrazumevaju sve tipove turističkog smeštaja, kao i ugostiteljske objekte (restorani, kafei, poslastičarnice i sl.), a za koje je preporuka da se organizuju uz ulicu Karpatsku.

Gradska plaža je u celoj svojoj dužini planirana za uređenje, uz mogućnost postavljanja samo plažnog mobilijara bez bilo kakvih objekata, plažnih šankova i sl.

Auto-kamp se takođe zadržava na trenutnoj lokaciji, a planom se daju uslovi za njegovo uređenje u cilju poboljšanja uslova korišćenja. Već formirano vikend naselje se zadržava uz popunjavanje kroz novu gradnju na neizgrađenim površinama i to objektima stanovanja male gustine.

Izvor Blic
Takođe će vam se svideti

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More