Ko postavi srpsku zastavu…, počinje primena novog zakona u Crnoj Gori

Foto/Printscreen/You Tube
88

Nakon stupanja na snagu Pravilnika o bližem načinu isticanja, upotrebe kao i sastavu materijala Zastave Crne Gore stvoreni su svi neophodni uslovi za potpunu implementaciju Zakona o državnim simbolima i Danu državnosti, saopšteno je iz Ministarstva kulture Crne Gore, prenosi Telegraf.

U tom kontekstu, Ministarstvo kulture upoznalo je sve koji su dužni da primene ove propise da preduzmu aktivnosti u tom pravcu. Iz ministarstva su i ranije upozoravali da se počne sa primenom Zakona i pravilnika sa ciljem da se, kako su istakli, izbegnu neželjene posledice ili primena kaznenih odredbi ovog Zakona i drugih propisa kojima se štite državni simboli.

Šta zakon predviđa?

U Ministarstvu kulture su podsetili da, shodno Pravilniku o bližem načinu isticanja, upotrebe kao i sastavu materijala Zastave Crne Gore, je potrebno obratiti posebnu pažnju na odredbe Pravilnika koje regulišu pitanje standardnih dimenzija zastave, materijala, odnosno kvaliteta materijala, vrsta zastave, način njenog isticanja u enterijeru i eksterijeru objekata, kao i na vazduhoplovima, plovnim objektima, u cilju zakonitog postupanja i poštovanja ovog državnog simbola.

“I u pogledu isticanja Grba mora se voditi računa o članu 4 Zakona o državnim simbolima i Danu državnosti kojim se uređuje njegov izgled. U odnosu na Himnu Crne Gore nužno je osloniti se na članove 6, 21, 22, 23, 24, 25 ovog Zakona, kojima su uređeni tekst Himne, povod za njeno izvođenje, način izvođenja, način odavanja počasti himni, razlozi zbog kojih se ne sme izvoditi i dr.”, istakli su iz Ministarstva kulture.

Kakve su kazne za kršenje

Oni su upozorili i na kaznene odredbe za nepoštovanje ovog Zakona.

Kako su naveli, novčanom kaznom od 1.000 do 20.000 evra biće kažnjeno za prekršaj pravno lice ako upotrebi Grb i Zastavu u obliku i sadržini suprotno čl. 4 i 5 ovog Zakona – upotrebi ih u umetničkom stvaralaštvu, nastavnom i obrazovnom radu na način kojim se narušavaju javni moral, ugled i dostojanstvo Crne Gore; na Grbu ili Zastavi izvrši bilo šta, ispravi, doda, izmeni ili ih upotrebi kao robni ili uslužni žig, dizajn, ili kao bilo koji drugi znak za obeležavanje robe ili usluga, osim u slučaju da dobije prethodnu dozvolu od državnog organa nadležnog za poslove kulture; upotrebi oštećeni ili za upotrebu nepodobni Grb ili Zastavu; zastavu postavi tako da dodiruje tlo ili kao prostirku, zavesu i sl; u tekstu ili melodiji Himne prilikom izvođenja izvrši bilo kakvu izmenu; izvodi Himnu na način i u prilikama koji vređaju ugled i dostojanstvo Crne Gore.

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 300 do 2.000 evra odgovorno lice u pravnom licu, fizičko lice od 300 do 2.000 evra, a preduzetnik od 300 do 6.000 evra.

“Za prekršaj iz stava 1 ovog člana može se izreći i zaštitna mera oduzimanja predmeta kojim je izvršen prekršaj”, navodi se u saopštenju.

Nema isticanja tuđih zastava bez odobrenja

Takođe, shodno Zakonu o javnom redu i miru pravno lice koje ne istakne zastavu ili grb ili upotrebi himnu Crne Gore, u slučajevima kad je isticanje predviđeno važećim propisima, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 2.500 do 15.000 evra, preduzetnik od 500 do 5.000 evra, odgovorno lice u pravnom licu od 300 eura do 2.000 evra, a fizičko lice od 300 do 1.000 evra ili kaznom zatvora do 60 dana.

“Takođe, pravno lice koje na javnom mestu, bez odobrenja ili javnog poziva, istakne ili upotrebi zastavu, grb ili drugi simbol druge države, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 2.500 do 5.000 evra. Preduzetnik koji učini prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 500 do 5.000 evra, odgovorno lice u pravnom licu od 300 do 2.000 eura, a fizičko lice od 100 eura do 500 eura ili kaznom zatvora do 30 dana”, zaključeno je u saopštenju Ministarstva kulture.

Izvor Telegraf
Takođe će vam se svideti

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More