Švajcarska podržava unapređenje socijalne zaštite u Srbiji

Foto/Wikipedia
129

Program Swiss PRO objavio je javni poziv lokalnim samoupravama koji ima za cilj povećanje dostupnosti i kvaliteta usluga socijalne zaštite za najmanje 500 korisnika i korisnica iz ranjivih društvenih grupa.

Vlada Švajcarske će kroz ovaj projekat sa 242.000 evra podržati do 20 lokalnih samouprava u Srbiji u uspostavljanju efikasnog i održivog sistema socijalne zaštite na lokalnom nivou.

Javni poziv pod nazivom ”Snage udruži, podršku pruži” je otvoren do 10. aprila, a pravo učešća imaju 96 gradova i opština iz regiona Šumadije, zapadne Srbije i južne i istočne Srbije.

U saopštenju programa Swiš PRO se navodi da će lokalne samouprave biti podržane sa po 12.100 evra po projektu, a program posebno ohrabruje lokalne samouprave da u predloge projekata uključe uspostavljanje međuopštinske saradnje i međusektorskog pristupa.

Kako se navodi, dodatno će biti vrednovano i ako predlozi projekata sadrže izrađenu analizu potreba ranjivih grupa na lokalnom nivou, utrošak namenskih transfera u 2019. godini, kao i određen način praćenja usluga.

Takođe, projekti mogu uključivati partnerstvo sa lokalnim Centrom za socijalni rad.

Program Swiss PRO će od 10. do 20.marta organizovati informativne sesije u Šapcu, Užicu, Kraljevu, Kragujevcu, Nišu, Smederevu i Zaječaru na kojima će predstavnike lokalnih samouprava upoznati sa načinom prijavljivanja, kriterijumima za izbor projekta i troškovima.

Dodatne informacije o javnom pozivu dostupne su na internet stranici programa Swiš PRO.

Javni poziv se sprovodi u okviru programa ”Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss PRO” koji podržava Vlada Švajcarske u saradnji sa Vladom Srbije, a sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u partnerstvu sa Stalnom konferencijom gradova i opštna (SKGO).

Izvor Tanjug
Takođe će vam se svideti

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More