Set zakona iz oblasti bezbednosti donosi velike promene

FOTO: TANJUG/ MUP REPUBLIKE SRBIJE
374

BEOGRAD – Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović obrazložio je u sredu set zakona, među kojima su Predlog zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama, izmene i dopune Zakona o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama, kao i izmene i dopune Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.

Kada je reč o smanjenju rizika od katastrofa, Stefanović pojašnjava da se tim zakonom vrši nadogradnja postojećeg sistema definisanog Zakonom o vanrednim situacijama, te da otklanja ono što je u praksi pokazalo nedovoljno efikasno.

On je naveo da je procenu rizika od katastrofa i plan zaštite i spasavanja izradio izuzetno mali broj jedinica lokalnih samouprava i privrednih društava.

Kao ključno obeležje zakona, Stefanović je naveo stavljanje preventive u prvi plan, a pažljivo su, kaže, razrađena i planska dokumenta u oblasti smanjenja rizika od katastrofa.

Stefanović kaže da je data mogućnost, u slučaju neblagovremenog reagovanja lokalnih štabova, da ih Republički štab za vanredne situacije raspusti i uspostavi hitne vanredne štabove.

Govoreći o Predlogu zakona o dobrovoljnom vatrogastvu, Stefanović je istakao da je reč o novom zakonu u pravnom sistemu, a cilj zakona je formiranje dobrovoljnih vatrogasnih društava, pre svega operativnog karaktera, čiji su članovi spremni da učestvuju u gašenju požara.

MUP planira da do avgusta 2019. godine nabavi još 45 vatrogasnih vozila, a do sredine 2020. godine još 70-80 vozila, a vozila koja je MUP do sada koristio će, prema Stefanovićevim rečima, biti data vatrogasnim društvima.

Kada je reč o izmenama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, Stefanović ističe da ima više izmena, najpre kada je reč o tehničkim pregledima.

Zakonom iz 2010. godine bila je predviđena norma koja je predviđala tehnički pregled za vozila starija od 15 godina dva puta godišnje, a ona, dodaje Stefanović, nije zaživela.

Sada se predlaže skupštini da se ona ukine i da se sva vozila upućuju na tehnički pregled jednom godišnje.

Predlogom zakona se pored toga odlaže obaveza prvog redovnog tehničkog pregleda za novo proizvedena vozila, prvi put regisotravana u Srbiji, najkasnije do isteka roka od dve godine do datuma prve registracije.

Na dnevnom redu su i izmene i dopune Zakona o privatnom obezbeđenju i Zakona o detektivskoj delatnosti koji se, objašnjava ministar, usaglašavaju sa Zakonom o opštem upravnom postupku i inspekcijskom nadzoru, ali se i unapređuju postojeća rešenja.

Prvi put se uvode pojmovi bezbendosne provere i bezbednosne smetenje za potrebe tih zakona.

„Kada se govori o privatnom obezbeđenju, imamo dve nove licence – licencu za samozaštitnu delatnost i licencu za vršenje poslova obezbeđenja transporta i prenosa novca i vrendosnih pošiljki u obavljanju samozaštitne delatnosti“, rekao je Stefanović.

Izmenama Zakona o detektivskoj delatnosti, obim podataka koji su detektivi ovlašćeni da prikupjaju poširen je sa tri nova ovlašćenja i biće im omogućeno da prikupljaju podatke o kandidatima za zapošljavanje samo uz njihov pisani pristanak, o krivičnim elima koja se gone po privatnoj službi i učionicama ovih krivičnih dela, kao i povredama radnih obaveza.

Ministar je govorio i o Predlogu zakona o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim pripredbama čiji je cilj podizanje bezbednosti na manifestacijama.

„Zbog nedorečenosti ovog zakona do sada počinioci krivičnih dela i prekršajnih dela su prolazili sa neadekvatnim kaznama, jer sui m kazne bile izricane po drugim zakonima“, rekao je Stefanović i ukazao da je recimo za održavanje derbija bilo potrebno od 2.500 do 3.000 policajaca.

Predlog zakona o ispitivanju, žigosanju i obeležavanju oružja, naprava i municije će, kaže Stefanović, doprineti većoj bezbednosti građana prilikom manipulacija skladištenja i upotrebe oružja, naprave I municije.

Predlogom zakona, Zavod za ispitivanje oružja i municije u Kragujevcu bi mogao da postane Agencija nad čijim bi radom nadzor vršio MUP.

Zavod, inače, poseduje kapacitete za vršenje poslova ispitivanja i kontrole oružja i municije, ali je on danas neupotrebljen.

Izvor Infobrif
Takođe će vam se svideti

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More