Odlučeno da li će Grčka pokrivati troškove lečenja za sve koji se razbole od korone, a zateknu se na njenom tlu!

foto:Pixabay.com
262

Srbija ne pokriva troškove lečenja u Grčkoj, ali zato Grčka i većina evropskih zemalja pokriva troškove lečenja svih onih koji se zateknu na njihovom tlu. Ovo se odnosi isključivo na one koji obole od koronavirusa.

Za sve ostale bolesti i nezgode, zavisi od države da li ima međunarodni sporazum sa Srbijom oko lečenja, rekli su u Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje (RFZO). Dakle, međunardni sporazumi koje RFZO ima sa 20 država nemaju veze sa kovidom 19. “Ukoliko se tokom boravka, državljanin Srbije inficira virusom kovid 19, on ostaje u zemlji u koju je otputovao, gde se i sprovodi postupak dijagnostikovanja i lečenja posledica nastalih od koronavirusa, a sve o trošku države u kojoj boravi. U Republici Srbiji, za strane državljane, to je regulisano članom 239. Zakona o zdravstvenoj zaštiti. Za sve druge bolesti je potrebna potvrda RFZO-a ako ta država ima sa nama sporazum, ili sami građani plaćaju lečenje”, istakli iz fonda.

Izuzeci su države poput SAD-a i još nekih, ali većina zemalja, kako dodaju u fondu, ima svojim zakonima regulisanu obavezu besplatnog lečenja svih obolelih od kovida 19 koji se zateknu na njihovom tlu, iako, kako nezvanično saznajemo od domaće osiguravajuće kuće, lečenje, u zavisnosti od države i od težine slučaja, može da košta i desetine hiljada evra! Međunarodne sporazume kojima je definisana saradnja u oblasti zdravstvenog osiguranja Republika Srbija zaključila je sa 20 zemalja. Ovde se misli na sva hitna stanja, zbrinjavanja i bolesti koje nisu hronične.

Prilikom odlaska u te zemlje neophodno je da osiguranici pribave dvojezični obrazac, odnosno potvrdu, koja se izdaje u filijalama RFZO na osnovu nalaza i mišljenja Lekarske komisije da osiguranik ne boluje, odnosno da nije bolovalo od akutnih ili hroničnih bolesti u poslednjih 12 meseci, ali i zaključak stomatologa o zdravlju zuba.

Države sa kojima je zaključen sporazum o zdravstvenom osiguranju su: Austrija Poljska Belgija Rumunija Bosna i Hercegovina Slovačka Bugarska Francuska Velika Britanija Holandija Italija Hrvatska Luksemburg Crna Gora Mađarska Češka Severna Makedonija Slovenija Nemačka Turska

Izvor Kurir
Takođe će vam se svideti

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More