Srbi, strateška pomoć američke vojske na Balkanu 

Kapetan Nik Lalić (Nick A. Lalich) pre Drugog svetskog rata ušao je u vojsku kao oficir za signalizaciju, ali njegovo poznavanje srpskog jezika privuklo je pažnju OSS-a, preteče agencije CIA, koja ga je regrutovala. U ratu je bio angažovan za stratešku pomoć američkoj vojsci i aktivno je pomagao u spasavanju i evakuaciji oborenih američkih pilota, … Continue reading Srbi, strateška pomoć američke vojske na Balkanu