Kapetan Milidragović, član obaveštajne misije Rendžer 

Kapetan Džon Milidragović na teritoriju Srbije se padobranom spustio 26. avgusta 1944. godine. Sa njim su bili radio-telegrafista Majk Divjak, poručnik Majk Rajačić i Robert Mekdauel šef ove obaveštajne misije pod nazivom “Rendžer“. Osim Mekdauela, svi članovi ove misije su bili srpskog porekla. Milidragović je rođen 1918. godine u rudarskom gradu Bjutu, u američkoj državi Montana. Njegov … Continue reading Kapetan Milidragović, član obaveštajne misije Rendžer